Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego dla Macieja Czerwińskiego

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego dla Macieja Czerwińskiego

Międzynarodowe Centrum Kultury

Miło nam poinformować, że Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego w 2020 roku zdobyła książka pana Macieja Czerwińskiego Chorwacja. Dzieje, kultura, idee, opublikowana w Wydawnictwie MCK.

Maciej Czerwiński, filolog kroatysta i historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, stworzył pierwszą syntezę historii i kultury Chorwacji. W napisanej z myślą o polskim czytelniku książce śledzi nie tylko dzieje narodu, od wędrówki nad Adriatyk po spełnienie marzenia o własnym państwie, ale również chorwacką wyobraźnię, która pozwalała scalić i zachować jedność Chorwatów mimo przeciwności historii, zróżnicowania regionalnego, a nawet różnych prędkości rozwoju. Maciej Czerwiński złożył w jedną opowieść trzy wątki kulturowe: śródziemnomorski, środkowoeuropejski i bałkański, które dopiero w połączeniu dają pełen ogląd historii kraju.

Niepodległość Chorwacji można sobie wyobrazić jako zwieńczenie wielowiekowej żeglugi, w jaką chorwacka łódź wypłynęła w IX wieku i szczęśliwie zawinęła do portu Unii Europejskiej. Płynęła rzeką, która często zmieniała koryto, a dopływy konkurowały z jej głównym nurtem. Zlewały się z nim, lecz w nim nie rozpływały. Na tym polega niezwykłość Chorwacji. Na autentycznej różnorodności, która jest jej nadzwyczajną wartością – podsumowuje Czerwiński.

Jest to już drugie wyróżnienie dla książek Wydawnictwa MCK w tym konkursie – po raz pierwszy Nagrodę Honorową otrzymał w 2014 roku Emil Brix za zbiór esejów pt. Z powrotem w Europie Środkowej. Kapituła doceniła wtedy całokształt twórczości i działań na rzecz wskrzeszenia i rozwoju idei Europy Środkowej.

Maciej Czerwiński, Chorwacja, wyd. MCK

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorzy na patronów wybrali dwóch wybitnych historyków, nestorów badań nad dziejami Europy Środkowej.

Prof. Wacław Felczak zajmował się historią Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. W czasie II wojny światowej był emisariuszem rządu RP na uchodźstwie, kurierem poczty między Warszawą a Budapesztem. Autor m.in. Historii Węgier oraz współautor Historii Jugosławii. Jego imię nosi dzisiaj Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej.

Prof. Henryk Wereszycki był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku, a przede wszystkim monarchii habsburskiej. Walczył w I wojnie światowej oraz wojnie polsko-bolszewickiej. Po 1945 roku był jednym z niewielu czynnych historyków kwestionujących doktrynę marksistowską, co spowodowało, że w 1948 objęto go całkowitym zakazem publikowania (później zniesionym). Napisał m.in. Historię Austrii, Pod berłem Habsburgów, Historię polityczną Polski 1864–1918.

Niezwykły charakter oraz szeroki zakres wyróżniają Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego na tle innych. Przyznawana za publikacje historyczne poświęcone Europie Środkowej, szeroko rozumie ten gatunek i dopuszcza zarówno rozprawy i dysertacje naukowe, jak i eseje, książki popularnohistoryczne i komiksy. Choć to nagroda organizowana i przyznawana w Krakowie, nie ogranicza się także do języka polskiego – w poprzednich latach, w ramach edycji międzynarodowych – wyróżniono książki wydane po francusku, niemiecku, słoweńsku, czesku.

Fundatorem Nagrody są Wydawnictwo Literackie oraz dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.