Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Następca tronu majorem JAF

Następca tronu majorem JAF

The Royal Hashemite Court

Jego Królewska Mość król Abdullah II, naczelny dowódca Jordańskich Sił Zbrojnych, wydał dekret promujący Jego Królewską Wysokość xięcia następcę tronu Husajna do stopnia majora JAF. Decyzja Najjaśniejszego Pana została ogłoszona 6 czerwca 2024 roku. Nominację w imieniu monarchy wręczył dowódca 40. Brygady Pancernej im. króla Husajna I.

Jego Królewska Wysokość ukończył Królewską Akademię Wojskową w Sandhurst w 2017 roku, później zaś brał udział w kilku szkoleniach wojskowych. Służył jako dowódca plutonu piechoty zmechanizowanej w 1. Królewskim Batalionie Zmechanizowanym im. Xięcia Husajna Ibn Abdullaha II, formacji Centralnego Regionu Wojskowego. Pełni obecnie funkcję zastępcy dowódcy kompanii czołgów w 2. Królewskim Batalionie Pancernym.

Dzień wcześniej następca tronu reprezentował swojego ojca na uroczystości ukończenia studiów przez zdobywających wykształcenie w zakresie wojskowości studentów Uniwersytetu w Muta. Na miejscu Jego Królewska Wysokość został powitany przez JKW xięcia Fajsala Ibn al-Husajna i premiera Biszra al-Chasawina, a także szefa Królewskiego Dworu Haszymidzkiego, przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, dyrektora Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego oraz rektora uniwersytetu. Podczas ceremonii xiążę wręczył nagrody najlepszym absolwentom.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.