Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Nowa litania na Adwent (fragmenty)

Nowa litania na Adwent (fragmenty)

Zbiorek nabożeństw na niektóre czasy roku kościelnego

Boże! który nas corocznie oczekiwaniem pamiątki odkupienia naszego uweselasz, spraw to, abyśmy jednorodzonego Syna Twojego, którego jako naszego odkupiciela z radością wyznawamy, jako naszego przyszłego Sędziego z ufnością oczekiwali, Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. R. Amen.

***

Boże! któryś chciał, ażeby słowo Twoje, za zwiastowaniem Anielskiém, przyjęło Ciało w żywocie błogosławionéj Maryi Dziewicy; daj nam pokornie Ciebie błagającym, ażeby nas, którzy Ją Matką Bożą szczerze wyznawamy, wstawieniem się swojém za nami do Ciebie, wspierać raczyła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. R. Amen.

X. K.O., Zbiorek nabożeństw na niektóre czasy roku kościelnego. Kraków 1868. W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Konst. Mańkowskiego. Str. 7 i 8.

APPROBATA.

W książeczce: „Zbiorek nabożeństwa na niektóre czasy roku kościelnego”, nie znajduje się nic takiego, coby wierze św. i obyczajom kościoła św. katolickiego sprzeciwiać się miało, przeto tedy książeczka ta wydrukowaną być może.

Kraków 15 Grudnia 1867.

X. B. Bogdalik,

Kan. kat. krak. cenzor książek duchownych.

Imprimatur

Antonius

Episcopus Amathuntinus et Vicarius Apostolicus Cracoviensis.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia. Poprawiono oczywisty błąd drukarski.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.