Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Nowa twarz Wettynów

Nowa twarz Wettynów

Dziedzictwo jakobitów

Od Redakcji: Przedmiotem zainteresowań i uwagi członków ruchu jakobickiego są nie tylko bezpośredni potomkowie króla Karola I, czyli Stuartowie po kądzieli, lecz także inne domy królewskie, których przedstawiciele są spowinowaceni z obecnym prawowitym Domem panującym Anglii, Szkocji i Irlandii, a więc dynastią Wittelsbachów. Dlatego też na jakobickiej liście dyskusyjnej przy okazji wzmianki o publikacji portalu Bild.de na temat xięcia Jerzego Filipa pojawił się temat konfliktu dynastycznego dzielącego saski Dom Wettynów. Na podstawie głosów w debacie opracowaliśmy poniższy artykuł.

Dysputa dotycząca sukcesji tronu Saxonii toczy się między mężem Jej Królewskiej Wysokości xiężnej Gizeli Bawarskiej, JKW xięciem Alexandrem, będącym od strony matki wnukiem króla Fryderyka Krystiana, a kuzynem w drugiej linii Alexandra, xięciem Rüdigerem, który w linii męskiej jest wnukiem młodszego brata Fryderyka Krystiana, ale urodzonym z małżeństwa morganatycznego. Dziadkowie xięcia Rüdigera to xiężna Zofia z Luxemburga (siostra królowej Antonii) i xiążę Ernest Henryk z Saxonii (jeden z najbliższych przyjaciół króla Roberta). Stryj Rüdigera, xiążę Geron, był synem chrzestnym króla Anglii, Szkocji, Irlandii i Bawarii Roberta.

JKW xiążę Jerzy Filip Saski jest najstarszym synem obecnej — zgodnie z jednym ze stanowisk w tym sporze — głowy Domu Saxonii i jego żony, xiężnej Gizeli, najmłodszej córki nieżyjącego już xięcia Rasso z Bawarii. Mimo iż Jerzy Filip jest uznawany za następcę swojego ojca, przez ostatnie trzy lata mieszkał poza ojczyzną, w Szkocji.

Nowa twarz Wettynów

We wschodniej Szkocji nad stromym wybrzeżem Morza Północnego leży Aberdeen. Szorstkie miasto, 217 000 mieszkańców, z klubem piłkarskim FC Aberdeen.

Tu nie oczekuje się żadnego następcy tronu wielkiego rodu szlacheckiego. Tu nic nie jest kolorowe, nadmiernie szlachetne i interesujące. Tutaj mieszka wielu robotników. A Jerzy Filip Antoni xiążę Saxonii [Prinz von Sachsen, Herzog zu Sachsen] ma tu spokój.

Nic dziwnego, że dwudziestopięciolatek dotąd unikał dziennikarzy. Jednakże powoli nadchodzi czas, by przejąć odpowiedzialność za siebie, swoją rodzinę, swoją ojczyznę. W Saxonii trwa kłótnia o dziedzictwo Wettynów — a Jerzy w tej rozgrywce ma być może najważniejszą rolę. Jako następca tronu!

Już od 2009 roku xiążę mieszka w Szkocji. Studiuję tutaj gospodarkę narodową i dodatkowo zarabiam własne pieniądze. Pracuje jako sprzedawca spodni w miejscowym oddziale londyńskiego centrum mody „T.M. Lewin”. To, że jest xięciem, wiedzą nieliczni.

Mój ojciec, który sam posiada firmę w Mexyku, powiedział mi, że w XXI wieku xiążę musi zarabiać własne pieniądze — mówi Jerzy.

Dlatego też nie mieszka on w zamku czy willi, lecz w mieszkaniu studenckim.

Na uniwersytet jeździ deskorolką, wiosłuje w jednym z klubów, a w weekendy wędruje z przyjaciółmi.

Za kilka miesięcy ukończy swoje studia. Potem Jerzy będzie pracować, następnie wróci do Drezna. Tu wyrósł, tu chodził do szkoły (Gimnazjum Świętego Benona) — tu jest jego przyszłość!

Co do kłótni ze swoimi krewnymi to tylko się uśmiecha: To zabawne, iż niektóre osoby, które wprawdzie należą do rodziny, lecz nie do domu królewskiego, w tak osobliwy sposób domagają się uwagi. (bild.de)

Ostatnim niekwestionowanym królem Saxonii był zmarły w 2012 roku Maria Emanuel, który nie doczekał się potomstwa pomimo szczęśliwego małżeństwa z xiężniczką Anastazją von Anhalt, obecną królową wdową. Jego młodszy brat, xiążę (w 2012 roku przez parę miesięcy król saski) Albert, doktor nauk prawnych i aktywny orędownik idei restauracji niemieckich monarchij, zawarł małżeństwo morganatyczne (również bezdzietne) z panią Elmirą Henke.

Początkowo król Maria Emanuel zastanawiał się nad adopcją xięcia Jana Alberta Saxe-Coburg-Gotha, jedynego syna jego najmłodszej siostry JKW xiężnej Matyldy, będącej żoną xięcia Jana Henryka, pochodzącego z młodszej, katolickiej linii Saxe-Coburg-Gotha. Niestety w 1987 r. xiążę Jan Albert zginął wskutek wypadku narciarskiego. Wówczas monarcha objął pieczą swego siostrzeńca Alexandra de Afif (syna xiężnej Anny również zmarłej w 2012 r.), który w wieku 18 lat przyjął miano „xiążę von Sachsen-Gessaphe”.

Konflikt pretendentów dotyczy zatem statusu dynastów zawierających małżeństwa morganatyczne z osobami niższego stanu1, jak również możliwości przekazania praw do tronu Saxonii na mocy decyzji o adopcji xięcia, który do saskiej rodziny królewskiej należał jedynie po kądzieli.

Spór został podsumowany przez jednego z jej uczestników gorzkimi słowami, które można odnieść również do innych konfliktów dynastycznych:

Nasz Pan rzekł: nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. W niefortunnych i nazbyt częstych utarczkach dynastycznych — niezależnie od położenia danego rodu — ci, którzy protestują najgłośniej, nie potrafią zaakceptować tego, iż inny pretendent awansował w kolejności dziedziczenia nie z własnej woli, ale w wyniku „przestrzegania zasad”.

opracowanie: Dawid Świonder i Andrzej Krzyk

Na podstawie korespondencji opublikowanej na jakobickiej liście dyskusyjnej.


1 Według jednej z interpretacyj praw dynastycznych Domu Wettynów — dopuszczających wyłącznie małżeństwa z osobami o równym statusie społecznym — zostali wykluczeni z sukcesji.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.