Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » WWF „Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia” — raport końcowy

WWF „Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia” — raport końcowy

Ambasada Królestwa Norwegii

WWF Polska opublikowała raport podsumowujący projekt „Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce” finansowany ze środków Funduszy Norweskich. Raport omawia działania Fundacji WWF Polska dotyczące ochrony dużych drapieżników, prowadzone od grudnia 2008 do kwietnia 2012 roku.

Głównym celem projektu było działanie na rzecz zachowania żywotnych populacji dużych drapieżników – niedźwiedzia, wilka i rysia na obszarze Polski oraz środowiska ich występowania poprzez zapobieganie sytuacjom konfliktowym, łagodzenie napięć społecznych wynikających z potrzeby ich ochrony oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian w środowisku. Działania zostały zaplanowane w oparciu o analizę zagrożeń i potrzeb ochrony poszczególnych gatunków, na podstawie aktualnych dokumentów i opracowań oraz konsultacji z ekspertami. Projekt zawierał działania bezpośrednio odnoszące się do ochrony poszczególnych gatunków – niedźwiedzia, wilka i rysia – m.in. efektywności różnych sposobów zabezpieczania zwierząt hodowlanych przed atakami ze strony drapieżników (także wilków), kwestii ochrony miejsc gawrowania niedźwiedzi czy też zasad wprowadzenia metody „born to be free” stosowanej z powodzeniem w reintrodukcji rysi na terenie Puszczy Piskiej.

Ponadto projekt dotykał problemu tzw. korytarzy ekologicznych, a więc problemów wspólnych dla wszystkich trzech gatunków, zapewniających żywotność populacji, umożliwiających przemieszczanie się zwierząt pomiędzy siedliskami, rekolonizację potencjalnych siedlisk czy wymianę genów. W ramach projektu analizowano również wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych do planów zagospodarowania województw oraz przygotowano koncepcję zmian legislacyjnych mającą na celu stworzenie możliwości objęcia realną ochroną korytarzy ekologicznych (projekt zmian legislacyjnych tutaj).

W trakcie realizacji poszczególnych zadań zebrano bardzo dużo cennych doświadczeń. Znalazły one swoje odbicie w przygotowanych, licznych raportach i opracowaniach oraz w opublikowanym ostatnio raporcie podsumowującym.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.