Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Orędzie Jego Królewskiej Mości króla Michała I na Boże Narodzenie 2013 r.

Orędzie na Boże Narodzenie 2013 roku

JKM król Rumunii Michał I

Rumuni,

zbliżający się ku końcowi rok był czasem osiągnięć, pomimo skutków kryzysu gospodarczego. Młodsze pokolenie wykazuje się wigorem i talentem, zaś duża liczba Rumunów studiuje lub pracuje w sposób honorowy i kompetentny na całym świecie. Sektor prywatny, jak i całe społeczeństwo stało się silniejsze i bardziej rozwinięte w ciągu minionych lat.

Nasz kraj zmierza pewnie w kierunku demokratycznych wartości i wolności. Niestety, rumuńskie społeczeństwo przejawia niekiedy większą otwartość i zrozumienie odnośnie do owych wartości aniżeli jego reprezentanci [u władzy].

Nasza rodzina obchodziła szereg istotnych rocznic w 2013 roku. 10 czerwca wraz z Królową celebrowaliśmy naszą 65. rocznicę ślubu. Pragnęlibyśmy, aby przykład naszego życia inspirował nam współczesnych, demonstrując znaczenie rodziny w dzisiejszych czasach. We wrześniu Królowa osiągnęła piękny wiek dziewięćdziesięciu lat życia, z której to okazji złożyło jej gratulacje całe rumuńskie społeczeństwo.

Sympatia i zaufanie, jakie okazywaliście nam każdego dnia, są dla nas błogosławieństwem. Chociaż lata mijają i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde zaproszenie, jakie otrzymujemy z całego kraju, odczuwamy z Królową nieustannie wasze oddanie Koronie.

W tym roku Rodzina królewska odwiedziła kraje w Europie i na całym świecie, występując w imieniu fundamentalnych interesów Narodu. Po mojej wizycie w Watykanie w lutym, następczyni tronu1 i xiążę Radu reprezentowali mnie w Kiszyniowie, Bielcach, Sorokach, Orgiejowie oraz innych miastach po drugiej stronie Prutu, odnawiając historyczny związek owych regionów z Koroną po 71 latach od czasu mojej ostatniej wizyty w Kiszyniowie.

Minął rok, odkąd xiążę Mikołaj dołączył do rodziny w kraju, zapoznając się z nim i jego mieszkańcami, a także asystując przy naszej pracy na rzecz umocnienia sfer, takich jak gospodarka, edukacja, ochrona środowiska i dziedzictwo narodowe.

Pałac Peleş znów jest miejscem pełnym życia, raczącym swą świetnością teraźniejszość i budującym przyszłość. Sinaia stanowi Siedzibę Domu królewskiego Rumunii, będącego gwarantem naszej tożsamości i symbolem nowoczesnego państwa rumuńskiego. Każdy moment spędzony tam przez naszą Rodzinę umacnia i inspiruje kraj. Wszyscy, którzy przekraczają nasze progi w pałacach Peleş lub Pelişor, odchodzą wypełnieni dumą i nadzieją.

Rok w rok Rodzina królewska opiekowała się najstarszymi i najmłodszymi obywatelami Rumunii. Przykłady pracy społecznej i odpowiedzialności, jakie dajemy, stanowią ważny kierunkowskaz w obecnych czasach.

W minionym roku otrzymaliśmy wyrazy szacunku od armii rumuńskiej. Dzięki jej wysiłkom na rzecz przyjęcia nowoczesnych rozwiązań oraz staraniom, by pielęgnować pamięć o przeszłości, rumuńscy żołnierze wciąż czynią swój kraj dumnym i bronią jego przyszłości, służąc mu godnie i odważnie. Zostałem oficerem 76 lat temu i od tamtej pory nigdy nie straciłem szacunku dla Rumuńskich Sił Zbrojnych.

W tych dniach zamek Săvârşin rozbrzmiewa kolędami [oraz odgłosami] krzątaniny i przygotowań. W czasie Świąt Bożego Narodzenia całe społeczeństwo rumuńskie postrzega Săvârşin jako część własnego ogniska domowego. Jestem pewny, że gdzieś z Niebios królowa Helena raduje się tym wszystkim. Przez lata moja matka była sercem i duszą bożonarodzeniowych przygotowań, a matką dla każdego Rumuna.

Życzę wesołych Świąt, spokoju ducha i powodów do dumy Wam wszystkim — dzieciom, rodzicom i dziadkom, tym w Rumunii i Besarabii, tym, którzy spędzają Boże Narodzenie w innych krajach oraz pełniącym służbę przynoszącą Rumunii chwałę!

Tak nam dopomóż Bóg!

25 grudnia 2013 roku, zamek Săvârşin

tłumaczenie: Dawid Świonder


1 Należy po raz kolejny przypomnieć, że zgodnie z prawem rumuńskim następcą tronu jest Jego Wysokość xiążę Karol Fryderyk, prawowity władca Hohenzollern-Sigmaringen. Dokonana przez JKM króla Michała zmiana (wprowadzona 30 grudnia 2007 r.) oznacza zakwestionowanie reguł obowiązujących Dom Rumunii. Podobny akt monarszej samowoli doprowadził w XIX wieku do wojen karlistowskich, kiedy król Ferdynand VII złamał prawo i w konsekwencji sprawił, że uzurpacja „królowej” Izabeli była możliwa — przypis redakcji Portalu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.