Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Oświadczenie oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia KoLiber w sprawie wizyty prof. Zygmunta Baumana w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog

Oświadczenie oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia KoLiber w sprawie wizyty prof. Zygmunta Baumana w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog

Stowarzyszenie KoLiber

Od redakcji Portalu: Przedrukowujemy za „Gazetą Obywatelską” poniższe oświadczenie, choć od kolejnego wrocławskiego skandalu z hołdami dla komunistycznych zbrodniarzy minęło już ponad dziesięć dni. Władze Wrocławia – już po ogłoszeniu stanowiska konserwatywnych liberałów – potwierdziły, że chcą, aby miasto stało się skansenem Polski Ludowej. Warto w tym kontekście przytoczyć trafną obserwację umieszczoną przez czytelnika na portalu gazeta.pl: Mamy z powrotem PRL. Policja aresztuje ludzi, którzy ośmielają się protestować przeciwko UB-ekom. Stare dobre czasy wróciły. To jest Wrocław pod rządami prezydenta Rafała Dutkiewicza! „Miasto spotkań”, w którym polscy patrioci i antykomuniści narażeni są na represje.

W piątek, 18 października, w budynku wrocławskiego Teatru Współczesnego były agent KBW Zygmunt Bauman, weźmie udział w debacie „O brunatnej Polsce” wraz z Jackiem Żakowskim, Magdaleną Środą i Agnieszką Kozłowską-Rajewicz. Informacja ta pojawiła się w większości mediów, co świadczyć może co najwyżej o całkowitym spaczeniu pojęcia „debaty” jako dyskusji mającej za cel przedstawienie odmiennych stanowisk stron biorących udział w spotkaniu. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zaproszeni goście reprezentują jedną linię polityczną i światopoglądową, a sądy, jakie mają zamiar wygłaszać, dalekie będą od obiektywizmu i chłodnego spojrzenia na rzeczywistość w Polsce.

W spotkaniach tego typu nie ma nic niestosownego, jeżeli ich organizacja i finansowanie spoczywają jedynie na barkach organizatorów. W tym przypadku mecenasem wydarzenia jest Miasto Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś jednym z partnerów – MPK Wrocław, co oznacza nic innego jak przeznaczanie pieniędzy podatników na „debatowanie” Środy, Baumana, Żakowskiego.

Władze miasta po raz kolejny wystosowały jasną deklarację, stając się oficjalnym patronem debaty o „faszystowskim” zagrożeniu. Prezydent Rafał Dutkiewicz znów wyraźnie opowiada się po jednej ze stron konfliktu, co jest szczególnie przykre, gdy idzie za tym poparcie dla jednego z wykonawców poleceń najbardziej zbrodniczego systemu w dziejach ludzkości. Warto pamiętać, że Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego działał na bardzo szeroką skalę, mordując nie tylko żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, ale również cywilną ludność ukraińską w trakcie przeprowadzania Akcji „Wisła”.

Zygmunt Bauman nie był bynajmniej bezwolnym pionkiem totalitarnego państwa – wstąpił do KBW dobrowolnie jako w pełni świadomy, dorosły człowiek, który przez wiele lat zawzięcie i gorliwie zwalczał „karły reakcji” i „bandy leśne”, co pozwoliło mu piąć się coraz wyżej na szczeblach kariery. Fakt, że kiedyś jako młody komunista, nabierał doświadczenia w rozprawianiu się z Żołnierzami Wyklętymi, teraz zaś goszczony przez władze miasta stanowi główny autorytet w dostrzeganiu zagrożenia „faszyzmem”, stanowi przykry obraz naszych czasów.

Nie znaczy to jednak, że wszystkie środowiska mają biernie przyglądać się takowemu stanowi rzeczy. W tej sytuacji, Stowarzyszenie KoLiber wyraża oburzenie na jawne manipulowanie historią i promowanie przez miasto ludzi, którzy ewidentnie tęsknią za czasami, gdy z „wrogami ludu” mogli rozprawić się w znacznie skuteczniejszy i prostszy sposób.

Prosimy o rozpowszechnianie naszego oświadczenia. Zachęcamy również inne organizacje sprzeciwiające się gloryfikowaniu komunistycznych zbrodniarzy w przestrzeni publicznej o poparcie naszego stanowiska.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.