Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Oświadczenie Oddziału Stołecznego Kongresu Nowej Prawicy

Oświadczenie Oddziału Stołecznego

Kongres Nowej Prawicy

OŚWIADCZENIE ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO KONGRESU NOWEJ PRAWICY

W ZWIĄZKU Z INCYDENTAMI, DO JAKICH DOSZŁO PODCZAS WCZORAJSZEGO MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI

Kongresu Nowej Prawicy był w tym roku już po raz kolejny jednym z głównych uczestników Marszu Niepodległości, zaś lider partii, Janusz Korwin-Mikke, był – również po raz kolejny – członkiem komitetu honorowego tego pięknego wydarzenia. Jednocześnie, będąc jedyną partią polityczną oficjalnie reprezentowaną na tej uroczystości – występującą pod własnymi emblematami i w najlepiej zorganizowanej, ponad 1000-osobowej grupie – czujemy się w obowiązku przedstawić naszą ocenę piątkowych wydarzeń, zaniepokojeni skalą przekłamań i manipulacji prezentowanych w związku z nimi przez niemal wszystkie główne media.

Jako patrioci i niezmordowani orędownicy suwerennego, sprawiedliwego i silnego Państwa Polskiego jesteśmy dumni z faktu, że mogliśmy po raz kolejny uczestniczyć w tym wielkim narodowym wydarzeniu, które zgromadziło w tym roku rekordową liczbę uczestników.

Tym bardziej bolesne są dla nas informacje o zajściach, do jakich doszło z inicjatywy grupy chuliganów przy okazji tegorocznego Święta Niepodległości; Kongres Nowej Prawicy nigdy nie miał nic wspólnego z osobami lub środowiskami naruszającymi prawo lub porządek publiczny i stanowczo potępia wszelkie akty wandalizmu i przemocy.

Jednakże stanowczo i kategorycznie sprzeciwiamy się zapowiadanym licznie w ostatnich godzinach zmianom w prawie — zmierzającym do ograniczenia swobody zgromadzeń publicznych oraz poddania możliwości ich organizowania lub przeprowadzania arbitralności urzędników i uznaniowości policji.

Podkreślić bowiem należy całą mocą, że bezpośrednią przyczyną wczorajszych incydentów było nielegalne zablokowanie prawidłowo zgłoszonej i poprawnie zarejestrowanej demonstracji przez nielegalne zgromadzenie o jawnie agresywnym i czynnie konfrontacyjnym charakterze, którego organizatorzy i uczestnicy uzurpowali sobie prawo do decydowania o tym, komu wolno, a komu nie manifestować w pokojowy i zorganizowany sposób własne, patriotyczne przekonania. Z ubolewaniem stwierdzić przy tym należy, że policja nie tylko pozwoliła na taką bezkarność lewicowej „stronie barykady”, ale nadto — w sposób lekkomyślny i nieprofesjonalny — do tejże blokady dopuściła, następnie zaś – i to budzi nasze najwyższe zdumienie i niepokój – uniemożliwiła uczestnikom Marszu Niepodległości jej ominięcie bocznymi ulicami, zmuszając tym samym ponad 20-tysięczną manifestację do odwrócenia kierunku marszu i przeprowadzenia go – na odcinku kilku kilometrów – bez jakiejkolwiek realnej osłony.

Powyższe – bardzo poważne i niebezpieczne w swych skutkach — uchybienia winny być przedmiotem głębokiej analizy i adekwatnych wniosków organizacyjnych i personalnych odnośnych władz.

NIE SĄ ZATEM KONIECZNE ŻADNE ZMIANY W PRAWIE MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE SWOBODY ZGROMADZEŃ, ALE STARANNE I ROZUMNE WYKONYWANIE PRZEPISÓW AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH.

Pragniemy zarazem stanowczo oświadczyć, że uwadze polskiej opinii publicznej nie może umknąć pośrednia, ale zasadnicza przyczyna wczorajszych niepokojów na terenie naszej Stolicy.

Kongres Nowej Prawicy oświadcza z całą stanowczością, że MORALNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INCYDENTY, DO JAKICH DOSZŁO W DNIU 11 LISTOPADA 2011 ROKU PONOSZĄ W CAŁOŚCI LEWICOWE MEDIA I ŚRODOWISKA Z NIMI ZWIĄZANE.

To właśnie dziennikarze i publicyści tychże mediów od tygodni szczuli tysiące swoich czytelników przeciwko LEGALNEJ patriotycznej demonstracji. To właśnie autorzy piszący i występujący w tymchże pismach i mediach elektronicznych – dokonując haniebnych oszczerstw i najbardziej obrzydliwych „faszystowskich” manipulacji — nie tylko zrobili bezprecedensową nagonkę na Marsz Niepodległości, ale również przypisali sobie prawo — przynależne w praworządnym kraju jedynie sądom — oceniania tego, kto zakazane prawem ideologie wyznaje, a kto nie. To właśnie na łamach i antenach tychże gazet, czasopism i rozgłośni dokonywała się od dłuższego czasu — dzień po dniu — eskalacja nienawiści, kłamstw i podburzania jednych rodaków przeciwko drugim.

Lewicowe i lewackie media – wprost, jawnie i w poczuciu pełnej bezkarności — nawoływały na przestrzeni ostatnich tygodni do działania sprzecznego z prawem i do czynnego naruszania porządku publicznego — czyli do blokady Marszu Niepodległości, przypisując sobie tym samym prawo decydowania o tym, kto może w Polsce legalnie demonstrować, a kto nie. Kontynuując tradycję z lat poprzednich swoich łamów udzielił skrajnym, ekstremistycznym i quasi- terrorystycznym lewackim organizacjom największy polski dziennik (vide: wydanie Gazety Wyborczej z dnia 10-11 listopada) zamieszczając obszernie informacje na temat planowanych przez nie działań, poglądów ich działaczy i opinii przychylnych temuż środowisku.

Skutki tej haniebnej – nieobiektywnej, stronniczej i agresywnej — aktywności oraz prowadzonej w jej ramach zorganizowanej kampanii nienawiści odczuliśmy wszyscy boleśnie właśnie w dniu 11 listopada bieżącego roku.

ŻĄDAMY, ABY LEWICOWE MEDIA — Z GAZETĄ WYBORCZĄ NA CZELE — PRZEPROSIŁY POLAKÓW ZA BĘDĄCE SKUTKIEM ICH DZIAŁALNOŚCI ZBESZCZESZCZENIE TEGOROCZNEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ JASNO, JEDNOZNACZNIE I ZDECYDOWANIE ZADEKLAROWAŁY, ŻE ZAPRZESTANĄ WSZEKICH PODOBNYCH DZIAŁAŃ W LATACH NASTĘPNYCH.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.