Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Prawo popytu i podaży — konkurs dla młodzieży

Prawo popytu i podaży — konkurs dla młodzieży

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE) ogłasza skierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej konkurs na esej dotyczący problematyki lekceważenia prawa popytu i podaży.

Temat konkursu: Do czego prowadzi próba podważenia lub niestosowania się do prawa podaży i popytu?

W konkursie „Lekceważenie prawa podaży i popytu” mogą brać udział prace, które:

– zostały napisane przez uczniów klas gimnazjalnych, licealnych lub innych klas szkoły średniej,

– zostały napisane w konwencji eseju,

– poruszają tematykę prawa podaży i popytu, a w szczególności prób podważania go przez polityków lub instytucje państwowe,

– nie były wcześniej publikowane w żaden sposób, w części lub całości,

– objętością nie przekraczają dziesięciu tysięcy znaków,

– zostały napisane w języku polskim,

– nie są plagiatem ani w żaden inny sposób nie naruszają praw autorskich i regulaminu konkursu. W przeciwnym przypadku, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstrzymania nagrodzenia wyróżnionych prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nagród już przyznanych – do ich zwrotu.

Termin nadsyłania prac (Word, Open Office): 31 października 2013 r. pod adres konkurs@pafere.org z dopiskiem „prawo podaży i popytu”. Autorzy zwycięskich esejów otrzymają nagrody finansowe.

Szczegóły

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.