Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » 6 września – ŚŚ. Patronów Szwedzkich

6 września – ŚŚ. Patronów Szwedzkich

Mszał Rzymski

(W niektórych diec. Polski)

Gdy religia katolicka w Szwecji podupadła, Zygmunt III, król polski uzyskał zezwolenie Stolicy świętej na odmawianie w Polsce oficjów i odprawianie Mszy św. o Patronach Królestwa Szwedzkiego.

Oratio. – Infirmitátem nostram, quǽsumus, Dómine, propítius réspice et mala ómnia, quæ pro peccátis nostris juste merémur, Sanctórum  tuórum hujus regni Patronórum intercessióne clemenéter avérte. Per Dóminum nostrum.

Módlmy się. – Wejrzyj miłościwie na niemoc naszą, Panie, i za wstawiennictwem świętych twoich, Patronów tego królestwa, odwróć od nas łaskawie zło wszelkie, które za grzechy nasze słusznie nam się należy. Przez Pana…

Postcomm. – Da, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, sicut tuórum commemoratióne Sanctórum temporáli gratulámur offício; ita perpétuo laetémur aspéctu. Per Dóminum.

Pokomunia. – Spraw, Panie Boże nasz, byśmy na wieki cieszyli się oglądaniem Świętych twoich, których pamięć radośnie czcimy w życiu doczesnym. Przez Pana…

Za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, O.G. Lefebvre, benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ś.ś. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska, Opactwo św. Andrzeja, Bruges – Belgia.

Imprimatur: Brugis, die 31 Maii 1956, M. De Keyzer, vic. gen.  

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.