Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Pogrzeb arcyxięcia Rudolfa

Pogrzeb arcyxięcia Rudolfa

Requiescat in pace

Uroczystości pogrzebowe Jego Cesarskiej i Królewskiej Wysokości arcyxięcia Rudolfa Austriackiego, zmarłego w wieku 90 lat, odbyły się 29 maja 2010 roku w Bruxeli, w kościele Notre Dame du Sablon (Matki Boskiej Zwycięskiej), o godz. 15.30.

W ceremonii wzięli udział: wdowa po arcyxięciu, arcyxiężna Anna Gabriela wraz z czwórką dzieci: arcyxiężniczką Marią Anną z mężem xięciem Piotrem Galitzine’em, arcyxięciem Karolem Piotrem z żoną Alexandrą, z domu xiężniczką von Wrede, arcyxięciem Symeonem z żoną Marią Palomą, xiężniczką z Domu Burbonów Sycylijskich, arcyxiężniczką Katarzyną z mężem Maxymilianem Secco, hrabią d’Aragona.

Również wielu innych członków rodziny cesarskiej brało udział w pogrzebie, a wśród nich arcyxiążę Karol, sprawujący obowiązki głowy rodu, ze swoim rodzeństwem: Gabrielą i Jerzym; arcyxiążę Wawrzyniec z linii Austria-Este, xiążę Belgii, xiążę Modeny, jego żona xiężniczka Astryda Belgijska i brat Gerhard, arcyxiążę Stefan; arcyxiężna Jolanta, wdowa po starszym bracie Rudolfa Karolu Ludwiku, i jej dzieci: Rudolf z żoną Marią Heleną, Alexandra z mężem, p. Hektorem Riesle’em, Karol Krystian z żoną Marią Astrydą, i Maria Konstancja; arcyxiężniczka Maria Krystyna i jej mąż Rudolf hrabia de Limburg-Stirum; arcyxiążę Jerzy; arcyxiążę Michał Koloman (z węgierskiej gałęzi rodu).

Stawiło się także wiele innych przedstawicieli rodzin królewskich i arystokratów, m.in.: królowa wdowa Fabiola, xiążę i xiężna Brabancji, xiężna Lea (wdowa po xięciu Alexandrze) i — wymienieni wcześniej — xiążę Wawrzyniec oraz xiężna Astryda jako reprezentanci belgijskiej rodziny królewskiej; wielki xiążę Henryk, wielka xiężna Maria Teresa i xiążę Wilhelm z Luxemburga; xiążę Mikołaj i xiężna Małgorzata z Liechtensteinu; król Obojga Sycylii Karol i królowa Anna wraz z dziećmi; Franciszek II, król Anglii, Szkocji, Irlandii i Bawarii, w towarzystwie szwagierki, xiężnej Elżbiety; xiężniczka Maria Teresa de Orléans-Bragança z mężem Johanem Hessel de Jongh, xiążę Eudoxjusz i xiężna Maria Liesse z Domu Burbonów Orleańskich, xiężniczka Helena, hrabina Limburg-Stirum; xiążę i xiężna Ligne; xiążę i xiężna Stolberg, xiążę i xiężna Arenberg.

Szczątki arcyxięcia Rudolfa zostały pochowane w piątek, 4 czerwca 2010 roku, w krypcie rodzinnej w kaplicy loretańskiej w Muri (Szwajcaria), w czasie prywatnej uroczystości z udziałem jego rodziny.

opracowanie: Tomasz Panek i Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.