Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Pogrzeb xięcia Jana Jerzego von Hohenzollern

Pogrzeb xięcia Jana Jerzego von Hohenzollern

Requiescat in pace

2 marca 2016 roku Jaśnie Oświecony xiążę dr Jan Jerzy von Hohenzollern zmarł w szpitalu w Monachium. Miał 83 lata. Przyczyną śmierci była niewydolność serca.

Xiążę został zapamiętany jako znawca i historyk sztuki. W latach 1986-1991 był dyrektorem generalnym Bawarskiego Muzeum Narodowego, następnie (do 1998 r.) – dyrektorem generalnym Bawarskiej Państwowej Kolekcji Obrazów, przez wiele lat (do 2006 r.) sprawował także funkcję dyrektora Hypo-Kunsthalle, należącej do Fundacji Kulturalnej Hypo w Monachium.

Urodził się 31 lipca 1932 r. w Sigmaringen. Był szóstym z siedmiorga dzieci władcy Xięstwa Hohenzollern-Sigmaringen, xięcia Fryderyka (1891-1965), i xiężnej Małgorzaty Karoli (1900-1962), córki późniejszego króla saskiego Fryderyka Augusta III i arcyxiężniczki Luizy.

Ożenił się z Jej Królewską Wysokością xiężniczką Brygidą (ur. 1937), córką następcy tronu Szwecji, xięcia Gustawa Adolfa (1906-1947), i xiężnej Sybilli (z domu xiężniczki Sachsen-Coburg-Gotha, 1908-1972), siostrą obecnego króla Szwecji Karola XVI Gustawa. Ślub cywilny odbył się w 25 maja 1961 r. w pałacu królewskim w Sztokholmie, ślub kościelny (panna młoda przyjęła wiarę katolicką) – 30 maja w kościele pw. świętego Jana Ewangelisty w Sigmaringen.

Xiążęca para dochowała się trojga dzieci: JO xięcia Karola Krystiana Fryderyka (ur. 1962), JO xiężniczki Dezyderii Małgorzaty Wiktorii (ur. 1963) i JO xięcia Huberta Gustawa Adolfa (ur. 1966) oraz pięciorga wnucząt. Od 1990 r. małżonkowie żyli w separacji, xiążę przebywał w Monachium, a xiężna zamieszkała na Majorce.

Jego Królewska Mość król Szwecji wydał oświadczenie: Wraz z moją rodziną z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość, że zmarł mąż xiężnej Brygidy, xiążę Jan Jerzy von Hohenzollern. Nasze myśli są z xiężną Brygidą i jej rodziną.

***

12 marca Szwedzi oddali hołd Zmarłemu. W luterańskiej świątyni na wyspie Riddarholmen, będącej nekropolią Domu Szwecji, uderzono w dzwon, dochowując tym samym wierności tradycji, która nakazuje, aby ten dzwon bił między południem a godziną pierwszą po południu w dniu pogrzebu rycerza Królewskiego Orderu Serafinów. Xiążę Jan Jerzy, podobnie jak jego brat, władca Hohenzollern-Sigmaringen w latach 1965-2010, xiążę Fryderyk Wilhelm, został przyjęty w poczet rycerzy Orderu w 1961 r.

Do połowy masztu opuszczono flagi nad pałacem królewskim, pałacem Drottningholm i domem przy ul. Slottsbacken 2 w Sztokholmie. Tarcza herbowa Zmarłego została w eskorcie grenadierów przeniesiona z pałacu królewskiego do świątyni na Riddarholmen, gdzie umieszczono ją w prezbiterium. Grupa muzyków wykonała kilka utworów, a pan Tomasz Bergroth odczytał w językach szwedzkim i niemieckim podstawowe informacje o życiu xięcia. Tarcze herbowe nieżyjących rycerzy umieszczane są na ścianach świątyni.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Sigmaringen, w kościele Zbawiciela stanowiącym część klasztoru Hedingen, gdzie od kilku wieków miejsce wiecznego spoczynku znajdują członkowie Domu Hohenzollern-Sigmaringen, a od ubiegłego stulecia także niektórzy przedstawiciele Domu Wettynów.

W ostatniej drodze – obok xiężnej wdowy i potomków xięcia – towarzyszyli Zmarłemu m.in.:

Ich Wysokości xiążę Hohenzollern-Sigmaringen Karol Fryderyk i xiężna Katarzyna, a także inni członkowie Domu Hohenzollernów z linii Sigmaringen

Ich Królewskie Mości król Szwecji Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia oraz ich syn, Jego Królewska Wysokość xiążę Karol Filip

Jego Królewska Mość król Anglii, Szkocji, Irlandii i Bawarii Franciszek II oraz jego brat i następca tronu, Jego Królewska Wysokość xiążę Maxymilian, a także inni członkowie Domu Wittelsbachów

Jego Królewska Mość król Prus Jerzy Fryderyk

Jego Królewska Wysokość wielki xiążę Badenii Maxymilian i jego żona, Jej Cesarska i Królewska Wysokość wielka xiężna Waleria, a także Jego Wielkoxiążęca Wysokość xiążę Leopold

Jego Królewska Wysokość wielki xiążę Saxonii-Weimaru-Eisenach Michał

Ich Wysokości xiążę Meklemburgii Borwin i xiężna Alicja

Jego Wysokość xiążę Saxonii-Coburga-Gothy Andrzej oraz jego syn i następca tronu, Jego Wysokość xiążę Hubert

Ich Cesarskie i Królewskie Wysokości arcyxiążę Michał i arcyxiężna Krystyna

Jego Cesarska i Królewska Wysokość arcyxiążę Gejza

Jego Cesarska i Królewska Wysokość arcyxiążę Józef

Ich Królewskie Wysokości xiążę Adalbert i xiężna Ewa Maria z Prus

Jego Królewska Wysokość xiążę Michał z Wirtembergii

Jaśnie Oświeceni xiążę Wilhelm Albert i xiężna Karen von Urach oraz ich syn, Jaśnie Oświecony xiążę Karol Filip

Przedstawiciele domów mediatyzowanych: xiążęta Castell-Rudenhausen, Fürstenberg, Leiningen, Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, Thurn und Taxis, hrabia Erbach-Erbach, hrabia Toerring-Jettenbach

Przedstawiciele szwedzkiej rodziny królewskiej, którzy nie noszą tytułów Królewskich Wysokości: xiężniczka Dezyderia baronowa Silfverschiöld z mężem, baronem Mikołajem Silfverschiöld, Jej Excelencja xiężniczka Krystyna Magnuson, baronowa Sibylla von Dincklage

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.