Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Porozumienie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Muzeum Narodowego w Krakowie

Porozumienie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Muzeum Narodowego w Krakowie

Informacja prasowa

Szanowni Państwo,

z satysfakcją i przyjemnością zawiadamiamy o rozpoczęciu nowego etapu współpracy pomiędzy Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Narodowym w Krakowie.

W dniu 3 stycznia 2017 r. o godzinie 12.00 w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, umowę podpiszą osobiście:

prezes TMHiZK prof. Jacek Purchla, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Betlej i dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest najstarszą polską organizacją społeczną, której misją jest badanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Na przełomie 2016 i 2017 roku Towarzystwo świętuje swoje studwudziestolecie. Od chwili założenia skupia osoby zafascynowane Krakowem, w tym grono najwybitniejszych badaczy historii i kultury naszego miasta. Wśród założycieli Towarzystwa znaleźli się m.in. Stanisław Wyspiański, Józef Friedlein czy Stanisław Estreicher. Trudno przecenić wielki dorobek edytorski Towarzystwa. Stanowi on i dziś kanon wiedzy o Krakowie. W trakcie swojej historii TMHiZK wielokrotnie zabierało głos w najważniejszych debatach o mieście i jego dziedzictwie. Można z powodzeniem powiedzieć, że Towarzystwo zrzeszało i animowało aktywistów miejskich na ponad 100 lat przed dekadą, w której stało się to modne.

Muzeum Narodowe w Krakowie, założone w 1879 r., choć jego geneza sięga połowy XIX wieku, to największe polskie muzeum. Dzisiaj na MNK składa się 12 oddziałów gromadzących sztukę i kulturę od antyku po współczesność. W zbiorach Muzeum znajdują się najważniejsze dzieła sztuki w Polsce. Jego wizytówką pozostaje najstarszy oddział, dziś Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku, w Sukiennicach z dziełami największych polskich artystów tego czasu, m.in. Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Pankiewicza czy Jacka Malczewskiego.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, powstałe w 1899 r., jest najstarszym polskim muzeum miejskim. Muzeum przedstawia kompleksową opowieść o Krakowie od średniowiecza do współczesności, obejmującą przestrzeń od Rynku Głównego po Nową Hutę, Podgórze czy Zwierzyniec. MHK to także najważniejsze krakowskie tradycje, jak szopki krakowskie czy Lajkonik. W końcu, z ponad milionową frekwencją jest to jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów w kraju.

Porozumienie tych trzech tak ważnych dla Krakowa instytucji otwiera nowe perspektywy rozwoju badań nad Krakowem, jego historią, sztuką, kulturą. Jest to także doskonały przykład zmian zachodzących w muzeach, które otwierają się na organizacje społeczne, zacieśniają z nimi współpracę i wciągają w działania partycypacyjne, dzięki czemu same stają się bliższe odwiedzającemu.

Na mocy porozumienia Towarzystwo stanie się oficjalnym partnerem obu muzeów, będzie im udzielać wsparcia merytorycznego, udostępniać wydawnictwa, popularyzować dorobek obu muzeów, pomagać przy organizacji wydarzeń i konstruowaniu nowych narracji o mieście. Członkowie Towarzystwa będą zaś uprawnieni do darmowego zwiedzania obu Muzeów.

Intencją Sygnatariuszy jest dzieło popularyzacji – przybliżanie historii i kultury Krakowa zarówno jego mieszkańcom, jak i licznym turystom, dzięki długofalowej i owocnej współpracy między organizacjami. Przedsięwzięcie to stanowi ważny element przekształcania się muzeów w instytucje znacznie bardziej otwarte i przyjazne. Tą drogą porozumiewające się strony apelują o życzliwe zainteresowanie Krakowem także do przedstawicieli mediów, których uprawnienia – jako grupy zawodowej posługującej się legitymacją prasową – respektowane są we wszystkich muzeach świata.

Kraków, także z racji ogólnoświatowego i ogólnopolskiego zainteresowania jego dziedzictwem, jest lokomotywą marki „POLSKA”, co nakłada zupełnie wyjątkowe powinności na podmioty za to dziedzictwo współodpowiedzialne.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.