Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Praski pochód

Praski pochód

Niech żyje król Karol!

Nie tylko w Polsce, lecz również w krajach Korony Świętego Wacława spotkać można monarchistów, którzy odrzucają legitymizm. 4 stycznia 2015 roku Czeska Agencja Prasowa poinformowała, że około dwustu osób przemaszerowało przez centrum Pragi, wzywając do restauracji monarchii i krytykując wywodzącego się z lewicy prezydenta Miłosza Zemana. Demonstracja wyruszyła przy akompaniamencie orkiestry dętej z placu Wacława, po blisko dwóch godzinach docierając do zamku na Hradczanach. Zdaniem organizatorów – w których imieniu głos zabrał pan Piotr Placák – prezydent Zeman dzieli społeczeństwo i kompromituje zajmowany urząd, posługując się publicznie nieprzystającym głowie państwa językiem, a w polityce zagranicznej sprzyjając Rosji i Chinom. Król natomiast miałby zjednoczyć naród.

Stojący na czele manifestacji historyk stwierdził też, że nowy monarcha mógłby zostać wybrany z grona rodzin szlacheckich, a restauracja wymagałaby zorganizowania referendum i zmiany konstytucji. O ile odrzucenie republikańskiej konstytucji nie wymaga dalszych uzasadnień czy dyskusyj, propozycje pana Placáka można określić – najdelikatniej – słowem „zdumiewające”.

Królestwo Czech, Margrabstwo Moraw i Xięstwo Śląska, choć od jesieni 1918 roku znajdują się pod jarzmem republikańskich uzurpatorów, nigdy nie utraciły swoich prawowitych władców. Od 4 lipca 2011 roku niekwestionowanym monarchą czeskim jest Jego Cesarska i Królewska Mość król Karol IV1. Jest królem bez względu na to, jaki byłby wynik ewentualnego referendum, bez względu na to, czy korona świętego Wacława znajdzie się na skroniach jakiegoś wywodzącego się z czeskiej szlachty przywłaszczyciela tronu.

opracowanie: Igor Olech i Adrian Nikiel


1 Równocześnie cesarz austriacki jako Karol II i apostolski król Węgier jako Karol V.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.