Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Prośba o modlitwę za chorego

Prośba o modlitwę za chorego

x. Rafał Trytek

Serdecznie proszę o modlitwę do Miłosiernego Boga przez Maryję Niepokalaną za mojego Ojca – Romana, który przeszedł prawdopodobnie udar i znajduje się teraz w szpitalu.

x. Rafał Trytek ICR

Modlitwa za chorego.

Święta Gertruda zapytała Pana Jezusa, właśnie gdy modlić się chciała za chorą osobę, któraby modlitwa najbardziej mu się podobała. Na co jej Pan odpowiedział: »Powiedz za niego dwa tylko słowa sercem nabożnem, jak następują. Ilekroć powtórzysz te słowa, tylekroć przymnoży się zasług i choremu i Tobie«. Chory sam za siebie odmawiać może tę modlitwę.

(Ks. 3, roz. 73).

Panie Jezu! błagam Cię przez miłość, z jaką znosiłeś nasze słabości i bóle, dodaj temu choremu cierpliwości, aby każda chwila cierpienia obróciła się na większą chwałę Twoją i na pożytek jego zbawienny, podług zamiarów, jakie serce Twoje ojcowskie od wieków przejrzało dla jego zbawienia wiecznego. Amen.

Za: Bóg moją miłością. Modlitwy św. Gertrudy czyli prawdziwy duch modlitw objawionych po największej części przez samego Zbawiciela naszego Pana Jezusa św. Gertrudzie i św. Mechtyldzie. Przerobione z przestarzałego wydania przez M. P. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. Str. 217-218.

APPROBATUR. Varsaviae die 19/13 Januarii 1900 a.

Judex Surrogatus, Canonicus Metropolitanus Leopoldus Łyszkowski.

Secretarius Sigis. Mścichowski.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.