Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Przywilej koszycki na liście UNESCO

Przywilej koszycki na liście UNESCO

Muzeum Narodowe w Krakowie

Przywilej koszycki został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Dokument o ogromnym znaczeniu dla historii i ustroju państwa polskiego znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie w Bibliotece Książąt Czartoryskich.

Przywilej koszycki został nadany polskiej szlachcie przez króla Ludwika Węgierskiego w 1374 r. w Koszycach w zamian za uznanie przez nią praw do korony polskiej jednej z jego córek. Dokument zmieniał zasady następstwa tronu i otwierał drogę do niego kobiecie. Dzięki niemu szlachta zyskała wpływ na wybór następcy tronu i wiele innych przywilejów. Uważany za ostatni etap kształtowania się stanu szlacheckiego, przenosił ciężar odpowiedzialności za państwo z panującego na stan szlachecki.

Od 13 sierpnia 2024 r. przywilej koszycki będzie eksponowany na wystawie Przywileje, prawa i statuty ze zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich w sali bibliotecznej Muzeum Czartoryskich.

Przywilej koszycki

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.