Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Prezes Książa w Radzie przy Muzeum Narodowym

Prezes Książa w Radzie przy Muzeum Narodowym

Zamek Książ

Prezes Zamku Książ w Wałbrzychu, pani Anna Żabska, została powołana do Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Największy ze śląskich zamków, będący jednocześnie najpopularniejszą atrakcją turystyczną województwa dolnośląskiego, współpracuje z Muzeum Narodowym już od siedmiu lat.

Zarządzenie z 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania członków Rady zostało już podpisane przez ministra Piotra Glińskiego i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rada, która wspiera dyrektora Muzeum Narodowego, pana Piotra Oszczanowskiego, w jego obowiązkach, powołana została na czteroletnią kadencję i składa się z czternastu osób. Obok Anny Żabskiej, która zarządza Zamkiem Książ od 2017 r., znalazł się w niej jeszcze jeden wałbrzyszanin, którym jest dyrektor miejskiego Muzeum Porcelany, pan Jacek Drejer.

Prezes Anna Żabska i dyrektor dr hab. Piotr Oszczanowski

prezes Anna Żabska i dyrektor dr hab. Piotr Oszczanowski

Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, jakim jest wybór do Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Dzięki trwającej już 7 lat naszej współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu wiele z oryginalnych elementów wyposażenia Książa, wchodzących niegdyś w skład historycznej kolekcji książąt Hochberg von Pless, powróciło do swoich pierwotnych lokalizacji – mówi Anna Żabska.

Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności: nad gromadzeniem i trwałą ochroną dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiem podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowaniem wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianiem korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Ponadto na podstawie przedłożonego przez dyrektora sprawozdania rocznego ocenia działalność Muzeum oraz opiniuje przedstawiony przez niego roczny plan działalności.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.