Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Oświadczenie w sprawie „rehabilitacji zrehabilitowanych”

Oświadczenie w sprawie „rehabilitacji zrehabilitowanych”

JKM król Serbii Alexander II

Stanowisko JKW następcy tronu xięcia Alexandra1 w sprawie dzisiejszej rehabilitacji JKM królowej Marii jest następujące: aktu tego dokonano już w roku 2001, a potwierdzono go w 2011, przeprowadzenie specjalnego procesu rehabilitacyjnego w latach 2013 i 2014 nie było prawnie konieczne.

Oto fakty dotyczące rehabilitacji członków Rodziny królewskiej:

1.            Na mocy dekretu wydanego przez Prezydium Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w roku 1947 członkom rodziny Karadziordziewiczów, w tym także JKM królowej Marii, odebrano obywatelstwo oraz skonfiskowano ich majątek.

2.            Na mocy Ustawy z 2001 roku o zniesieniu dekretu z 1947 dotyczącego konfiskaty majątku i odebrania obywatelstwa, akt ten stracił moc prawną.

3.            Na mocy Ustawy z 2011 roku, art. 5 paragraf 5, dokonano prawnej rehabilitacji rodziny Karadziordziewiciów, której członkowie utracili obywatelstwo i majątek mocą dekretu z 1947.

W ten sposób to właśnie w roku 2001 dokonano prawnej rehabilitacji członków rodziny Karadziordziewiczów, którą następnie potwierdzono ustawowo w 2011.

Belgrad, 14 kwietnia 2014 roku

tłumaczenie: Dawid Świonder


1 Zgodnie ze zwyczajem przyjętym przez prawowitych władców, którzy nie zostali jeszcze koronowani, zabierających głos w sprawach publicznych, Jego Królewska Mość król Serbii Alexander II w oficjalnych wystąpieniach posługuje się tytułem „Jego Królewskiej Wysokości xięcia” — przypis redakcji Portalu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.