Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Ratujmy polskie zabytki

Ratujmy polskie zabytki

Ambasada Królestwa Norwegii

Jeszcze do 30 września 2013 roku można startować w konkursie na renowację polskich zabytków! Ponad 310 milionów złotych dostępnych jest w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego” z funduszy norweskich. Termin składania wniosków został wydłużony.

Środki przeznaczyć można w szczególności na:

— rewitalizację, konserwację, renowację i adaptację na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem;

— budowę, rozbudowę, remonty i przebudowę instytucji kultury o znacznym potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu;

— konserwację zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych;

— rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizację zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury.

Szczegółowe informacje dostępne są na: http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/konserwacja-i-rewitalizacja-dziedzictwa-kulturowego.php.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.