Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Rocznica ślubu xięcia Antoniego i xiężnej Krystyny

Rocznica ślubu xięcia Antoniego i xiężnej Krystyny

Niech żyje Dom Brazylii!

26 września 2020 roku Jego Cesarska i Królewska Mość cesarz Brazylii Ludwik I wyniósł do rangi Cesarskich Wysokości swojego brata i szwagierkę, Ich Królewskie Wysokości xięcia Antoniego i xiężną Krystynę (z domu xiężniczkę de Ligne). Nowa godność upamiętnia zarówno siedemdziesiąte urodziny xięcia Antoniego, jak i trzydziestą dziewiątą rocznicę małżeństwa – brat cesarza i xiężniczka de Ligne pobrali się w Belœil 26 września 1981 roku.

Jego Cesarska i Królewska Mość nadał również szwagierce Wielki Krzyż Cesarskiego Orderu Róży. Order został ustanowiony 17 października 1829 r. przez cesarza Piotra I, który pragnął upamiętnić swoje małżeństwo z xiężniczką Amelią z Leuchtenbergu.

Obie decyzje cesarz podjął w porozumieniu z bratem i bezpośrednim następcą, Jego Cesarską i Królewską Wysokością xięciem Bertrandem, aby podkreślić miłość łączącą rodzeństwo i zaznaczyć wiarę w przyszłość Cesarskiego Domu Brazylii, o której decydować będą potomkowie xięcia Antoniego i xiężnej Krystyny.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.