Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Nowa strona Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej

Nowa strona Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej

Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej

Czytelników Portalu Legitymistycznego zapraszamy do odwiedzenia strony wroclaw.szlachta.org.pl.

Związek Szlachty Polskiej jest organizacją społeczno-kulturalną, powstałą w 1995 roku w Gdańsku, zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów.

Pomysłodawcą Związku był Ireneusz Stanisław Osiński herbu Wąż (odm.). Oddział ZSzP we Wrocławiu powstał 10 czerwca 1999 roku z inicjatywy Mieczysława Kopcia herbu Kroje, który został jego pierwszym prezesem. Stowarzyszenie skupia zarówno potomków drobnej szlachty, jak i przedstawicieli zamożnych i znaczących rodów szlacheckich. Do Związku należy obecnie około 500 osób, reprezentujących prawie 300 rodów szlacheckich. Nasi członkowie niejednokrotnie odgrywają aktywną rolę w życiu kulturalnym, naukowym oraz biznesowym współczesnej Polski.

Zgodnie ze statutem ZSzP stawia sobie za cel przede wszystkim:

* integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego,

* ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów,

* opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej,

* popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich,

* krzewienie etosu rycerskiego.

Cele i środki działania rozwija deklaracja ideowa Związku. Członkiem Związku może zostać tylko osoba pochodzenia szlacheckiego, a więc syn lub córka ojca szlachcica. Kandydaci przyjmowani są jedynie na podstawie prawa ziemskiego I Rzeczypospolitej. Więcej informacji na temat członkostwa można znaleźć na oficjalnej stronie Związku w sekcji Członkostwo.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Związek Szlachty Polskiej w żadnym stopniu nie jest organizacją uzurpatorską, nie nadaje i nie odbiera szlachectwa czy tytułów arystokratycznych i odcina się od organizacji, które uważa za uzurpatorskie. Stowarzyszenie nie jest związane z żadną opcją polityczną. Organem prasowym Związku jest pismo „Verbum Nobile”.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.