Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » 19 stycznia — Św. Kanuta, Króla i Męczennika

19 stycznia — Św. Kanuta, Króla i Męczennika

Mszał Rzymski

Św. Kanut, wyniesiony na tron duński, zabrał się gorąco do rozszerzania wiary św. w swoim królestwie. Gorliwość jego i miłość dla wiary przysporzyła mu wkrótce nieprzyjaciół, którzy zamordowali go w chwili, gdy modlił się u stóp ołtarza w kościele św. Albana. Bóg uczcił jego świętość przez cuda, zdziałane na jego grobie († 1086).

Oratio. — Deus, qui ad illustrándam Ecclésiam tuam beátum Canútum regem martýrii palma et gloriósis miráculis decoráre dignátus es: concéde propítius; ut, sicut ipse Domínicæ passiónis imitátor fuit, ita nos, per ejus vestígia gradiéntes, ad gáudia sempitérna perveníre mereámur. Per eúmdem Dóminum nostrum.

Módlmy się. — Boże, dla chwały Kościoła swojego wsławiłeś świętego króla Kanuta palmą męczeńską i wielkimi cudami: spraw łaskawie, abyśmy idąc jego śladami, jak i on poszedł w ślady cierpień Pańskich, wysłużyli sobie wejście do radości wiecznej. Przez tegoż Pana…

Secreta. — Accépta sit in conspéctu tuo, Dómine, nostra devótio: et ejus nobis fiat supplicatióne salutáris, pro cujus solemnitáte defértur. Per Dóminum nostrum Jesum Christum.

Sekreta. — Ofiara nasza niechaj wejdzie przed oblicze twoje Panie i niech posłuży nam ku zbawieniu przez modły tego, w którego uroczystość ją składamy. Przez Pana…

Postcomm. — Refécti participatióne múneris sacri, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, cujus exséquimur cultum, intercendénte beáto Canúto Mártyre tuo, sentiámus efféctum. Per Dóminum nostrum.

Pokomunia. — Pokrzepieni uczestnictwem w świętej uczcie, prosimy Cię, Panie, Boże nasz, abyśmy za przyczyną świętego Kanuta, męczennika twojego, doznali skutków tajemnic, które sprawujemy. Przez Pana…

Za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, O.G. Lefebvre, benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ś.ś. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska, Opactwo św. Andrzeja, Bruges – Belgia.

Imprimatur: Brugis, die 31 Maii 1956, M. De Keyzer, vic. gen.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.