Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » 30 kwietnia – Św. Katarzyny ze Sieny

30 kwietnia – Św. Katarzyny ze Sieny

Sancta Catharina – ora pro nobis!

Święta Katarzyno! O jakże wspaniały cudzie Kościoła, Seraficzna Dziewico! Przez wzgląd na Twe nadzwyczajne cnoty i ogrom dobra, któreś uczyniła dla Kościoła i społeczeństwa, Tyś dzieło sztuki uznane i błogosławionaś przez wszystkich ludzi.

O Błogosławiona Katarzyno! Zwróć Twe łagodne oblicze na mnie, który pewny Twego silnego wstawiennictwa woła do Ciebie z gorliwością uczuć i błaga o uzyskanie przez modlitwę dobrodziejstw, których tak żarliwie pragnie (wymienić swoją prośbę). Tyś ofiarą miłości, która w celu korzyści dla bliźniego otrzymała od Boga najwspanialsze cuda, stając się radością i nadzieją wszystkich. Ty sama może nie udzielisz pomocy, ale potrafisz usłyszeć modlitwy tych, którzy odwołują się do Twego serca — serca, które Tyś otrzymała od Boga Odkupiciela w niebiańskiej ekstazie. O Seraficzna Dziewico! Ukaż po raz kolejny dowód Twej mocy i Twego gorejącego miłosierdzia, by Twe imię na zawsze było błogosławione i wywyższone. Spraw, abyśmy, doświadczywszy Twego najskuteczniejszego wstawiennictwa tu na ziemi, mogli pewnego dnia podziękować Ci w Niebie i cieszyć się razem z Tobą wiecznym szczęściem. Amen.

Tłumaczenie: R.G.

Święta Katarzyna

Za: Novena Prayer Cards from the Dominican Shrine of St. Jude, 411 East 68th Street, New York, NY 10021, 1954.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.