Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Modlitwa i Litania o św. Stanisławie

Modlitwa i Litania o św. Stanisławie

Nabożeństwo na cześć św. Stanisława Biskupa Krakowskiego

Modlitwa.

Boże! któryś uposażył Twojego sługę, Stanisława świętego, najwznioślejszemi ducha przymiotami, nagrodził jego zasługi wiekuistą chwałą i wskazał go narodowi naszemu za potężnego przed Majestatem Twoim orędownika, i przyświecającą w życiu doczesném pochodnię, użycz nam téj łaski, abyśmy na tak szczytny wzór statecznie się zapatrując, Twemu imieniowi cześć oddawali, do coraz większéj doskonałości duchownéj się podnosili, za jego wstawieniem się pomyślne losy dla naszéj ojczyzny ziemskiéj wyjednać mogli, i przez życie cnotliwe uczestnictwa szczęśliwości wiecznéj godnymi się stali.

Litania o świętym Stanisławie.

Kyrje elejson, Chryste elejson, Kyrje elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty Stanisławie Biskupie Męczenniku,
Św. Stanisławie kapłanie Jezusa Chrystusa,
Św. Stanisławie światło kościoła bożego,
Św. Stanisławie pasterzu owieczek Chrystusowych,
Św. Stanisławie Apostole narodu polskiego,
Św. Stanisławie Ojcze ojczyzny Twojéj,
Św. Stanisławie Ojcze synów prawowiernych,
Św. Stanisławie Bogu pierwéj poświęcony, niźli narodzony,
Św. Stanisławie niepłodnych rodziców pociecho,
Św. Stanisławie mężu w lata i mądrość podrastający,
Św. Stanisławie mężu z dzieciństwa doskonały,
Św. Stanisławie mężu umiejętnością napełniony,
Św. Stanisławie mężu uczynkami chwalebny,
Św. Stanisławie do stanu duchownego przeznaczony,
Św. Stanisławie w stanie duchownym przykładny,
Św. Stanisławie wzorze cnót świętych,
Św. Stanisławie wzorze doskonałości świętobliwéj,
Św. Stanisławie wzorze biskupiéj godności,
Św. Stanisławie ozdobo Kapłanów,
Św. Stanisławie ozdobo korony polskiéj,
Św. Stanisławie kaznodziejo prawdy,
Św. Stanisławie mową i dziełami przed Bogiem władnący,
Św. Stanisławie obrońco dóbr kościelnych,
Św. Stanisławie obrońco i karmicielu ubogich,
Św. Stanisławie uwolnicielu niewolników,
Św. Stanisławie naśladowco Jana Chrzciciela,
Św. Stanisławie Eljaszu żarliwości,
Św. Stanisławie gromicielu występków,
Św. Stanisławie cnot nauczycielu,
Św. Stanisławie umarłych wskrzesicielu,
Św. Stanisławie Piotrowina na pokazanie prawdy z grobu przed króla prowadzący,
Św. Stanisławie w wierze wątpliwych utwierdzający,
Św. Stanisławie nadzieję zmartwychwstania umacniający,
Św. Stanisławie oziębłych w miłości boskiéj zagrzewający,
Św. Stanisławie w życiu i po śmierci cudotwórco,
Św. Stanisławie przy ofierze świętéj mieczem od króla zabity,
Św. Stanisławie Bogu ofiaro przyjemna,
Św. Stanisławie na sztuk 70 w ciele rozdzielony,
Św. Stanisławie od czterech orłów po rozrąbaniu ciała Twego pilnowany,
Św. Stanisławie z części ciała Twego ułożonych cudownie zrośniony,
Św. Stanisławie w różnych chorobach lekarzu,
Św. Stanisławie opiekunie korony polskiéj,
Św. Stanisławie Patronie w wszelkich potrzebach,
Św. Stanisławie Patronie na cały świat chrześcijański łaskami słynący,
Bądź nam miłościw przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw wysłuchaj nas Panie.
Od piorunów i nawałności wybaw nas Panie,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie,
Od śmierci wiecznéj wybaw nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrje elejson, Chryste elejson, Kyrje elejson.
Przyczyń się za nami św. Stanisławie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże za którego chwałą sławny biskup Stanisław był od mieczów ludzi bezbożnych zabity, daj prosimy Cię, aby wszyscy którzy jego pomocy szukają, prośby swojéj skutek zbawienny otrzymać mogli; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego na wieki wieków. Amen.

Za: Nabożeństwo na cześć świętego Stanisława Biskupa Krakowskiego Patrona Polskiego. Nowo ułożone przez Domicyana Mieczkowskiego a nakładem Zgromadzenia XX. Paulinów przy kościele krakowskim na Skałce drukiem ogłoszone jako Ofiara, na odnowienie Ołtarza w tymże Kościele. Kraków. Czcionkami Karola Budweisera. 1866. Str. 6, 27-30.

Nabożeństwo na cześć św. Stanisława Biskupa Krakowskiego i t. d. jako niezawierające nic w sobie przeciwnego wierze świętéj i dobrym obyczajom, sądzę być godném druku.

W Krakowie dnia 13. Lutego 1866 r.

Ks. Filip Gołaszewski

Censor książek treści religijnéj

mpp.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.