Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » 2 września – Św. Stefana, Króla i Wyznawcy

2 września – Św. Stefana, Króla i Wyznawcy

Mszał Rzymski

Św. Stefan, przyjąwszy wiarę Chrystusową, stał się apostołem Węgrów; miłosierny względem biednych, odznaczał się zamiłowaniem do modlitwy; gorąco czcił Matkę Boską. Umarł w r. 1038.

Oratio. – Concéde, quǽsumus, Ecclésiæ tuæ, omnípotens Deus; ut beátum Stéphanum Confessórem tuum, quem regnántem in terris propagatórem hábuit, propugnatórem habére mereátur gloriósum in cælis. Per Dóminum nostrum.

Módlmy się. – Użycz łaski Kościołowi twojemu, Boże wszechmogący, aby miał w niebie wielkiego obrońcę w świętym Stefanie, wyznawcy twoim, który jako król na ziemi był jego krzewicielem. Przez Pana…

Postcomm. – Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus: ut beáti Stéphani Confessóris tui fidem cóngrua devotióne sectémur; qui, pro ejúsdem fídei dilatatióne, de terréno regno ad cæléstis regni glóriam méruit pervenire. Per Dóminum nostrum.

Pokomunia. – Dozwól, wszechmogący Boże, byśmy z należnym zapałem naśladowali wiarę świętego Stefana, wyznawcy twego, który za krzewienie tej wiary zasłużył na przejście z królestwa ziemskiego do chwały Królestwa niebieskiego. Przez Pana…

Za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, O.G. Lefebvre, benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ś.ś. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska, Opactwo św. Andrzeja, Bruges – Belgia.

Imprimatur: Brugis, die 31 Maii 1956, M. De Keyzer, vic. gen.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.