Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Wiadomość o szkaplerzu Matki Boskiej Dobrej Rady

Wiadomość o szkaplerzu Matki Boskiej Dobrej Rady

Mater Boni Consilii, ora pro nobis

Wiadomość o szkaplerzu Matki Boskiej Dobrej Rady.

Ojcowie święci, pozdrawiając Najświętszą Dziewicę, Matkę Bożą Maryę, nazywają Ją „Dziełem wiecznej Rady i powszechną Pocieszycielką”, a mówią tylko to, co mówi Kościół św. na podstawie Pisma św., gdzie czyta się o Boskiej mądrości. „Moja jest rada; mieszkam w radzie i w myślach wykształconych ja jestem obecną”. Stąd też powstał tytuł „Matki Dobrej Rady”, który chrześcijanie od najdawniejszych czasów nadali Najświętszej niebios Królowej. Pod tym tytułem czczą Najśw. Pannę szczególnie w Genazzano, gdzie przesławny obraz Bożej Rodzicielki cudownie się zjawił w kościele zostającym pod zarządem OO. Augustyanów, a stało się to przed czterema wiekami, kiedy na Stolicy Apostolskiej zasiadał Papież Paweł II.

Później za zezwoleniem Generalnego Przeora tegoż Zakonu założone zostało Pobożne Stowarzyszenie ku czci tejże Matki Dobrej Rady, które Papież Benedykt XIV zatwierdził, wzmocnił powagą Stolicy Apostolskiej, otoczył swoją opieką i licznemi udarował odpustami. W obecnych, tak smutnych dla Kościoła św. czasach, cześć Najświętszej Bogarodzicy w szczególniejszy sposób wzrastać zaczęła. Chrześcijanie, katolicy, chcąc zapewnić sobie opiekę Matki Dobrej Rady, objawili życzenie noszenia Jej szkaplerza. To też Przewielebny Ojciec Aureli Martinelli, Generalny przewodniczący Pobożnego Stowarzyszenia czyli bractwa Matki Boskiej Dobrej Rady, zaniósł w tym względzie najpokorniejszą prośbę do Stolicy Apostolskiej, która do jego prośby chętnie się przychyliła, udzielając władzy każdemu przełożonemu Zakonu Augustyańskiego błogosławieństwa i wkładania szkaplerza Matki Boskiej Dobrej Rady, zarówno osobom płci męskiej jak żeńskiej. Formułę błogosławienia i wkładania szkaplerza na dniu 19 grudnia 1893 r. Ojciec św. potwierdził i licznemi odpustami udarował.

Dnia 21 grudnia 1893 r.

K. Kard. Aloisi-Masella,

Prefekt św. Rzymskiej Kongregacyi.

L. S.

Wincentius Nussi,

Sekretarz.

WYKAZ ODPUSTÓW.

Zupełne.

Zupełnego odpustu dostępują wierni przy dopełnieniu zwykłych warunków, t. j. odprawienia spowiedzi, przyjęcia Komunii św. i pomodlenia się za Ojca św. i Kościół św. Te odpusty mogą być ofiarowane i za zmarłych.

1. W dniu przyjęcia szkaplerza M. B. Dobrej Rady lub w najbliższą niedzielę albo święto.

2. W dniu 26 kwietnia tj. w uroczystość Matki Boskiej Dobrej Rady lub w którymkolwiek dniu oktawy tegoż święta.

3. W godzinę śmierci po Spowiedzi i Komunii św., lub gdy to jest niemożebne, po wzbudzeniu serdecznej skruchy i wymówieniu usty lub sercem Najświętszego Imienia Jezus.

4. W święta: Niepokalanego Poczęcia, Narodzenia, Zwiastowania, Oczyszczenia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jakoteż i w uroczystość św. Augustyna, Wyznawcy i Doktora Kościoła, to jest 28 sierpnia.

Cząstkowe.

1. Odpust 7 lat i 7 kwadragen (i za zmarłych) w dniu Nawiedzenia i Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, jeśli się nawiedzi kościół lub kaplicę publiczną i pomodli za Ojca św. i Kościół św.

2. 100 dni odpustu, ilekroć usty lub sercem wezwie się rady Najśw. Maryi Panny.

3. 100 dni odpustu za każdy dobry uczynek wykonany z sercem skruszonem i ofiarowany za nawrócenie grzeszników.

DEKRET.

Jego Świątobliwość Ojciec św. Leon XIII na przedstawienie niżej podpisanego Prefekta św. Kongregacyi, formuły błogosławienia i wkładania szkaplerza, przejrzanej i poprawionej przez Najprzewielebniejszego Kardynała Wincentego Wannutelli i Augustyna Caprara Promotora Wiary św., formułę tę łaskawie zatwierdził i wiernym, noszącym szkaplerz Matki Boskiej Dobrej Rady, odpusty wyżej wymienione udzielić raczył, według Dekretu św. Kongregacyi w dniu 19 grudnia 1893 r.

Dnia 21 grudnia 1893 r.

K. Kard. Aloisi-Masella,

Prefekt św. Rzymskiej Kongregacyi.

L. S.

Wincentius Nussi,

Sekretarz.

L. 818.

POZWALAMY DRUKOWAĆ.

Z Książęco-Biskupiego Konsystorza.

Kraków dnia 16 lutego 1895.

L. S.

W zastępstwie

X. Gawroński.

W Krakowie, w drukarni «Czasu» Fr. Kluczyckiego i sp. pod zarządem J. Łakocińskiego. Nakładem sióstr augustyanek. 1895.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.