Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Trzeci xiążę Castell-Castell nie żyje

Trzeci xiążę Castell-Castell nie żyje

Requiescat in pace

Jaśnie Oświecony xiążę Albrecht Fryderyk Karol, trzeci xiążę Castell-Castell, zmarł w Kitzingen 9 maja 2016 roku w wieku 90 lat. Od 1945 roku, po śmierci swojego ojca i starszego brata Filipa (1924-1944), był głową mediatyzowanej, protestanckiej rodziny xiążęcej.

Urodził się 13 sierpnia 1925 roku w zamku Castell jako syn xięcia Karola zu Castell-Castell (1897-1945) i xiężnej Anny Agnieszki (1899-1987, z domu xiężniczki zu Solms-Hohensolms-Lich). W maju 1951 r. poślubił JO xiężniczkę Marię Luizę zu Waldeck-Pyrmont (ur. 3 listopada 1930 r.), córkę xięcia Maxymiliana zu Waldeck-Pyrmont i hrabianki Gustawy von Platten-Hallermund. Małżonkowie doczekali się ośmiorga dzieci, z których do dziś żyje sześcioro – hrabianka Filipa (ur. 1952) poślubiła JO xięcia Michała zu Salm-Salm, hrabianka Joanna (ur. 1952) poślubiła JO xięcia Jana Lobkowicza, hrabia Alexander (ur. 1954) ożenił się z Marion Stepp, a następnie z Donatą Herzfeld, hrabia Jerzy Fryderyk (ur. 1956) ożenił się z Franciszką Greuner, JO xiążę Ferdynand, czwarty xiążę Castell-Castell (ur. 1965), pojął za żonę hrabiankę Marię Gabrielę von Degenfeld-Schonburg, natomiast hrabianka Stefania (ur. 1966) poślubiła JO hrabiego Jerzego Khevenhüller-Metsch – a także wielu wnucząt. Przedwcześnie zmarli: najstarszy syn, hrabia Maxymilian (1953-1974), oraz hrabianka Krystyna (1962-1964).

Zmarły xiążę był m.in. członkiem Unii Chrześcijańsko-Społecznej i członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Bawarii, znanym ze swojej działalności ekumenicznej. Od 1984 r. był także honorowym senatorem Uniwersytetu w Würzburgu – tę godność otrzymał jako wyraz uznania za trwającą od 1960 r. pracę przewodniczącego związku uniwersyteckiego. Rozwijał rodzinną działalność biznesową jako współwłaściciel najstarszego prywatnego banku w Bawarii, winnicy i lasów.

Pogrzeb odbył się 13 maja w Castell.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.