Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » „Ojczyznę wolną – racz nam wrócić Panie!”

„Ojczyznę wolną – racz nam wrócić Panie!”

Uchwała Rady Głównej Kongresu Nowej Prawicy

7 X 1918 Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski. Po 123 latach pobytu Ziem Polskich pod zaborami odrodzone zostało Królestwo Polskie.

Za tym poszły kroki praktyczne: 12 X Rada przejęła od okupantów władzę zwierzchnią nad wojskiem, a 23 X powołała rząd Józefa Świeżyńskiego. 28 października Rada Regencyjna powołała gen. Tadeusza Rozwadowskiego – późniejszego zwycięzcę w Bitwie Warszawskiej – na szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Pragniemy uczcić tę rocznicę potężną demonstracją Prawicy w Warszawie.

Zapraszamy na nią przede wszystkim konserwatystów wszystkich odcieni. Zapraszamy liberałów i narodowców. Zapraszamy całą Prawicę – skazywaną w 1926, w 1939, w 1945, w 1989 na nieistnienie. Zapraszamy wszystkich ludzi wierzących w wolną wolę człowieka, w jego niezbywalne prawo do suwerennego samostanowienia o sobie i swojej rodzinie. Wszystkich pragnących żyć pod skrzydłami państwa, które pozwala żyć godnie i odpowiedzialnie – państwa sprawnego, chroniącego nas przed wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym, a nie przeszkadzającego w naszym życiu.

Manifestacja przebiegnie pod hasłem: „Ojczyznę wolną – racz nam wrócić Panie!”.

Za: http://nowaprawica.org.pl/home/item/ojczyzn-woln-racz-nam-wroci-panie (z drobnymi poprawkami redakcyjnymi Portalu Legitymistycznego)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.