Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Upamiętnienie hrabiego Adama Potockiego

Upamiętnienie hrabiego Adama Potockiego

Organizacja Monarchistów Polskich

W sobotę, 10 marca 2018 roku, członkowie i sympatycy Organizacji Monarchistów Polskich zebrali się w podkrakowskich Krzeszowicach, aby oddać hołd Adamowi Józefowi hr. Potockiemu (1822-1872), wybitnemu galicyjskiemu politykowi konserwatywnemu oraz działaczowi społeczno–kulturalnemu. Oddający cześć spotkali się pod kamiennym krzyżem w krzeszowickim Parku Zdrojowym, w miejscu, gdzie – jak mówi legenda – w 1851 r. Katarzyna Potocka i gen. Józef Chłopicki żegnali aresztowanego przez władze austriackie hrabiego Potockiego.

W krótkim przemówieniu przedstawiciel krakowskich struktur OMP Konrad Januszewski podkreślił, że aresztowanie i późniejsze ułaskawienie Adama Józefa hr. Potockiego może być interpretowane jako symboliczny początek ugody polsko-austriackiej. Kol. Januszewski przypomniał także o wkładzie hr. Potockiego w animowanie działalności krakowskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych oraz jego aktywności polityczno-samorządowej (prezesura chrzanowskiej rady powiatowej). Upamiętnienie postaci hr. Potockiego stało się dla krakowskich legitymistów również wstępem do zapoznania się z dziejami podkrakowskiego ziemiaństwa, którego losy nakreślił kol. Januszewski.

KJ

Uroczystości w Krzeszowicach

Uroczystości w Krzeszowicach

Uroczystości w Krzeszowicach

Uroczystości w Krzeszowicach

zdjęcia: MW i NN

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.