Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » „Optymistyczna koncepcja natury człowieka J.J. Rousseau. Historyczny przełom i źródło nieporozumień” — relacja

„Optymistyczna koncepcja natury człowieka J.J. Rousseau. Historyczny przełom i źródło nieporozumień” — relacja

Mateusz Binek

15 kwietnia 2013 roku w ramach cyklu „W kręgu idei”, będącego wspólnym przedsięwzięciem Koła Naukowego Politologów oraz Dyskusyjnego Koła Filozoficznego „Eudaimonia” Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykład zatytułowany Optymistyczna koncepcja natury człowieka J.J. Rousseau. Historyczny przełom i źródło nieporozumień wygłosił dr Bartosz Wróblewski – pracownik Katedry Politologii UR. Prelegent sporą część swojego wystąpienia poświęcił na ogólny opis klimatu intelektualnego panującego w XVIII-wiecznej Francji.

Tym, co charakteryzowało ówczesnych intelektualistów, był — wedle słów dra Wróblewskiego — niezwykły wręcz stopień radykalizmu i niezachwianej pewności stawianych tez, czemu towarzyszyła religijna wręcz egzaltacja. Zwrócił on również uwagę na nienawiść, jaką ówczesne elity społeczne żywiły do Kościoła katolickiego, który nie mógł zgodzić się na nowy, „naukowy” obraz świata, twierdzenia o suwerenności ludu i inne kulturowo-społeczne postulaty koryfeuszy oświecenia. Antropologiczną koncepcję Jana Jakuba Rousseau prelegent określił mianem „zerwania z nauką o grzechu pierworodnym”. Rousseau nie był, co prawda, pierwszym myślicielem głoszącym optymizm antropologiczny, lecz to właśnie jego koncepcja oddziaływała najsilniej na oświeceniowy sposób myślenia.

Podczas wykładu usłyszeć można było także o silnym związku między teorią genezy i legitymizacji władzy politycznej wyłożoną w Umowie społecznej a ideologią rewolucyjnego stronnictwa jakobinów. Podczas dyskusji po wykładzie, na pytanie kol. Mateusza Marszałka o ocenę rewolucji francuskiej, dr Wróblewski kazał pamiętać o morzu przelanej krwi (które towarzyszy każdej rewolucji), lecz dowodził także o nieuchronności jej wybuchu. Główną jej przyczyną nie były względy ekonomiczne, jak głosi popularna teoria, lecz swoista apostazja, jakiej dokonała znaczna część przeintelektualizowanych arystokratycznych elit Królestwa Francji i Nawarry. Na uwagę zasługuje też charyzmatyczny sposób prowadzenia wykładu, który jednocześnie nie przesłaniał jego merytorycznej treści.

dr Bartosz Wróblewski (fot. Daniel Czarnota)

zdjęcie: Daniel Czarnota

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.