Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » 28 września — Św. Wacława, Króla i Męczennika

28 września — Św. Wacława, Króla i Męczennika

Mszał Rzymski

Wacław, król czeski, pełnił na tronie najpiękniejsze cnoty chrześcijańskie. Pełen miłosierdzia wspierał jałmużnami sieroty, wdowy i ubogich, wyswobadzał jeńców i odwiedzał więźniów. Przez całe życie zachował nietknięty skarb dziewictwa. Wielką czcią otaczał kapłanów i własnoręcznie siał zboże i tłoczył wino, które miało służyć do Najśw. Ofiary. Brat wszakże jego, bezbożny Bolesław, za namową swej matki, spełniając to, co przepowiedział Jezus: «będą nieprzyjaciele człowieka domownicy jego» (Ew.), postanowił pozbyć się króla-brata. Podjął go przy stole swoim, a później, ze wspólnikami, poszedł zamordować go w kościele, gdzie się Wacław modlił w roku 929 (935?)

Oratio. – Deus, qui beátum Wencesláum per martýrii palmam a terréno principátu ad cæléstem glóriam transtulisti: ejus précibus nos ab omni adversitáte custódi; et ejúsdem tribue gaudére consórtio. Per Dóminum nostrum.

Módlmy się. – Boże, któryś przez palmę męczeństwa przeniósł świętego Wacława z ziemskiego władztwa do chwały niebieskiej! Chroń nas za jego przyczyną od wszelkich przeciwności i daj się radować wspólnym z nim przebywaniem. Przez Pana…

W diec. krakowskiej:

Oratio. – Deus, qui beáti Wenceslái nobilitátem in meliórem mutásti dignitátem, et cum per martýrii palmam ad cæléstem perduxísti glóriam: ejus précibus nos, quǽsumus, ab omni adversitáte libera; et ætérnæ beatitúdinis concéde pérfrui glória. Per Dóminum nostrum.

Módlmy się. – Boże! Książęce pochodzenie świętego Wacława zamieniłeś na wyższe dostojeństwo i przez palmę męczeńską zaprowadziłeś go do chwały niebieskiej: przez modlitwy jego uwolnij nas od wszelkich przeciwności i dozwól zażywać chwały szczęścia wiecznego. Przez Pana…

Za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, O.G. Lefebvre, benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ś.ś. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska, Opactwo św. Andrzeja, Bruges – Belgia.

Imprimatur: Brugis, die 31 Maii 1956, M. De Keyzer, vic. gen.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.