Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Wakacyjna Polska: tropem norweskich funduszy

Wakacyjna Polska: tropem norweskich funduszy

Ambasada Królestwa Norwegii

Mało jest jeszcze osób, które wiedzą, jak wiele miejsc i zabytków w Polsce otrzymało wsparcie z norweskich funduszy. Dołącz do ich grona! Podążając szlakami turystycznymi, zwiedzając miasta i kulturalne ośrodki, zwróć uwagę, jak Fundusze Norweskie i EOG przyczyniają się do przywracania lub zachowania piękna polskiej kultury i przyrody. Wawel i Pieskowa Skała, Święta Lipka, Pałac i Park Wilanowski to tylko kilka przykładów.

W ramach drugiej edycji Funduszy Norweskich i Funduszy EOG na konserwację i rewitalizację dziedzictwa kulturowego i naturalnego przeznaczono 70 mln euro. Do 2016 roku Norwegia w sumie przeznacza 1,7 mld euro dla 16 państw członkowskich UE, wśród których Polska jest nadal największym beneficjentem — otrzyma aż 578,1 mln euro.

Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego to właśnie jeden ze wspieranych obszarów.

Na kulturalnej mapie Polski wciąż licznie przybywają miejsca, w których remontuje się lub rewitalizuje zabytki i obiekty kulturalne, przywracając ich urodę i dobry stan.

W czasie wakacyjnych wędrówek warto dobrze rozejrzeć się, co zostało pięknie odnowione lub odrestaurowane — może to za sprawą Funduszy Norweskich?

Więcej informacji o Funduszach Norweskich i EOG: www.eeagrants.org oraz www.eog.gov.pl.

A oto kilkanaście przykładów norweskiej pomocy polskiemu dziedzictwu kulturalnemu w ostatnim okresie — zabytków już poddanych restauracji lub właśnie przechodzących ten proces (kolejność jest przypadkowa):

— Zamek Królewski na Wawelu — Państwowe Zbiory Sztuki: Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej. Zamek w Pieskowej Skale to jeden z najcenniejszych zabytków renesansu.

— Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie: m.in. roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe i zakup ekspozycji multimedialnych. Obiekt wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

— Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju: renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz digitalizacja zbiorów, spotkania z ukraińskimi artystami – mieszkańcami Kudowy-Zdroju, lekcje muzealne.

— Parafia ewangelicko-augsburska pw. Św. Trójcy w Świdnicy: m. in. renowacja organów, rewitalizacja cmentarza i przebudowa plebanii na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne. Obiekt jest na liście UNESCO.

— Muzeum – Zamek w Łańcucie: prace remontowo-konserwatorskie oraz cyfryzacja zasobów muzealnych. Obiekt jest jednym z najcenniejszych zespołów rezydencjonalnych w Polsce.

— Muzeum Zamkowe Malborka: prace konserwatorskie i budowlane w zespole kościoła pw. NMP, odtworzenie historycznej przestrzeni architektonicznej sprzed zniszczenia oraz digitalizacja zbiorów.

— Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu: prace budowlane i konserwatorskie, innowacja przestrzeni, edukacja przez kulturę, wystawy, digitalizacja zbiorów.

— Pałac Karola Poznańskiego w Łodzi: rewitalizacja zabytkowych sal i zabytków ruchomych w celu stworzenia nowej przestrzeni koncertowej.

— Zamek w Lidzbarku Warmińskim: m. in. remont dachów, skrzydeł i wież, prace konserwatorskie elewacji, adaptacja piwnic oraz digitalizacja zbiorów. Ten XIV-wieczny zamek jest perłą architektury gotyckiej w Polsce.

— Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku: budowa Centrum Konserwacji Wraków Statków i Magazynu Studyjnego w Tczewie, konserwacja zabytków ruchomych oraz digitalizacja zbiorów.

— Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce: restauracja elewacji kościoła i krużganków, konserwacja fresków, rzeźb i detali kamieniarskich oraz renowacja organów. Sanktuarium w Świętej Lipce to jedna z pereł baroku w Polsce. W sezonie odwiedza je ponad 60 tys. pielgrzymów i turystów.

— Parafia prawosławna pw. Św. Mikołaja w Białowieży, klasztor prawosławny Św. Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce, parafia prawosławna Opieki MB w Kobylanach, parafia prawosławna Opieki MB w Sławatyczach, parafia prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie, parafia prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim, parafia prawosławna pw. Przemienia Pańskiego w Lublinie: prace remontowo-konserwatorskie ikonostasów oraz digitalizacja zbiorów, organizacja koncertów i wystaw.

— Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie: remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim, stworzenie nowych ekspozycji rzeźby i digitalizacja zbiorów.

— Pałac i Park w Wilanowie: m.in. restauracja i prace konserwatorskie.

Od Redakcji: Z uznaniem podchodzimy do wykorzystania Funduszy Norweskich na restaurację zabytków. Nie możemy jednak pominąć milczeniem, że pieniądze norweskich podatników wykorzystano również do szerzenia skrajnie lewicowej i niemoralnej propagandy. Osobliwa to pomoc dla Polski i Polaków, gdy wspiera się to, co w naszym kraju najpiękniejsze, lecz ludzi zachęca się do grzechów wołających o pomstę do Nieba. Czy ludzie zdeprawowani docenią piękno krajobrazu i zabytków?

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.