Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Wielki xiążę Maurycy Heski nie żyje

Wielki xiążę Maurycy Heski nie żyje

Requiescat in pace

Żałoba w Domu Hesji. 23 maja 2013 roku w wieku 86 lat zmarł Jego Królewska Wysokość wielki xiążę, elektor i landgraf Hesji Maurycy. Dyrektor Fundacji Dynastii Hesji, dr Marek Miller, na zapytanie osthessen-news potwierdził smutną wiadomość. Już w tegorocznym tradycyjnym przyjęciu w xiążęcym ogrodzie na zamku Fasanerie gospodarz nie mógł uczestniczyć z powodów zdrowotnych i był reprezentowany przez swoją synową, Jej Królewską Wysokość xiężną Florię. Wielki xiążę Maurycy Heski, jako wykształcony rolnik i inicjator przyjęć w ogrodzie, zawsze okazywał żywe zainteresowanie naturą i ogrodnictwem, a jako protektor przyjęcia w ogrodzie do ostatka aktywnie uczestniczył w jego urządzaniu.

Xiążę Maurycy Fryderyk Karol Emanuel Humbert urodził się w roku 1926 na zamku Racconigi (Piemont). Po swoim ojcu, xięciu Filipie Heskim, został w roku 1980 głową Domu Hesji (główna linia Hesja-Kassel) i połączył Dom z drugą główną linią (Hesja-Darmstadt), której spadkobiercą był po przybranym ojcu, wielkim xięciu Ludwiku Heskim (zm. 1968). Jako szef Domu używał tradycyjnego tytułu landgrafa. Od tej pory był powszechnie znany pod nazwiskiem Maurycy landgraf Hesji.

Był najstarszym synem Filipa Heskiego i xiężniczki Mafaldy Sabaudzkiej, córki „króla Włoch” Wiktora Emanuela III (króla Sardynii), prawnuczki „cesarza niemieckiego” Fryderyka III (króla Prus) i praprawnuczki „królowej” Wiktorii (xiężniczki hanowerskiej i brunszwickiej, xiężnej Saschen-Coburg-Gotha)1. Maurycy pochodził z gałęzi Hesja-Rumpenheim, której korzenie sięgały głównej linii Hesja-Kassel. W roku 1960 został adoptowany oraz ustanowiony dziedzicem przez wielkiego xięcia Hesji i Renu Ludwika, bezdzietną głowę innej linii Domu Hesji – Hesja-Darmstadt. Dzięki temu obie gałęzie, od roku 1567 rozdzielone, znów skupiły się w jednej osobie.

Używający w młodości włoskiej wersji swojego nazwiska — Maurizio d’Assia — Maurycy Heski spędził pierwsze lata życia w Rzymie i Kassel. Po śmierci mamy w sierpniu 1944 roku (xiężna została śmiertelnie ranna podczas nalotu alianckiego na obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie) dorastał w mieście Kronberg im Taunus. Po odbyciu służby wojskowej studiował rolnictwo. Administrował majątkiem Gut Panker w Szlezwiku-Holsztynie. Wniósł znaczną część majątku rodzinnego obu Domów do Fundacji Domu Hesji i kierował jako przewodniczący Fundacji administracją historycznego dobra kultury. W zamku myśliwskim Fasanerie (Fulda), zdobytym przez Dom Hesji-Kassel po porażkach Napoleona, po II wojnie światowej zostało zebranych i wystawionych wiele exponatów z rozlicznych siedzib rodowych.

Maurycy uchodził za ważnego mecenasa sztuki w Hesji i został z tego powodu w 1999 roku uhonorowany najwyższym wyróżnieniem landu Hesja – Medalem im. Jerzego Augusta Zinna. Angażował się również w prace Instytutu Nowych Form Technicznych i finansował Akademię Kronberg.

Następcą zmarłego monarchy jest JKW wielki xiążę, elektor i landgraf Hesji Donat (ur. 17 października 1966 r.). Z małżeństwa z Jaśnie Oświeconą xiężniczką Tatianą von Sayn-Wittgenstein-Berleburg (zawartego w 1964 r. w Gießen) przyszło na świat jeszcze troje dzieci: Jej Wysokość xiężniczka Mafalda Małgorzata (ur. 1965), Jej Wysokość xiężniczka Helena Elżbieta (ur. 1967), Jego Wysokość xiążę Filip Robin (ur. 1970).

*****

O śmierci władcy doniósł również Hessischer Rundfunk:

opracowanie: Andrzej Krzyk


1 Cudzysłowami zaznaczyliśmy tytuły, które zaistniały w wyniku uzurpacji i z legitymistycznego punktu widzenia nie mają jakiejkolwiek wartości — przypis redakcji Portalu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.