Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Rezydencja w Wilanowie odzyskuje królewski blask

Rezydencja w Wilanowie odzyskuje królewski blask

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie właśnie dobiega końca projekt Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej1 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wilanowski pałac i otaczające go ogrody są jeszcze piękniejsze i bardziej przyjazne turystom.

W ciągu niespełna roku udało się zrealizować projekt o wartości prawie 20 milionów złotych i składający się z 26 zadań, obejmujących prace konserwatorskie, budowlane i remontowe, badania naukowe, działania edukacyjne i popularyzatorskie, ofertę dla osób niepełnosprawnych, projekty informatyczne i digitalizacyjne (w tym digitalizację 3D) oraz rozbudowę muzeum wirtualnego.

Wśród efektów projektu można wymienić m.in.:

— odrestaurowanie bezcennych wnętrz pałacowych: Sali Uczt Jana III, Pokoju Cichego i Gabinetu o Trzech Oknach, z unikalną w skali kraju dekoracją (freski i sztukaterie), pochodzącą w znacznej mierze z czasów Jana III Sobieskiego;

— przystosowanie do potrzeb edukacyjnych niedostępnego wcześniej wnętrza odrestaurowanego XIX-wiecznego budynku Pompowni, położonego nad Jeziorem Wilanowskim;

— stworzenie jedynej w Polsce pracowni digitalizacji 3D;

— stworzenie rekonstrukcji wozów pochodzących z okresu bitwy pod Wiedniem: medycznego z kompletem skrzyń na medykamenty oraz wozu arsenału prochowego wraz z kompletem wyposażenia bojowego.

Wszystkie atrakcje będą dostępne dla gości muzeum już od października!

Dekoracja freskowa w Sali Uczt w pałacu wilanowskim, fot. W. Holnicki

Całkowita wartość projektu wyniosła 19 718 159,75 zł. Przyznana kwota dofinansowania to 15 995 974,55 zł, z czego 85% stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a 15% – wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do tej pory wydaliśmy około 100 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej na prace konserwatorskie. Szacujemy, że jest to zaledwie 40 proc. nakładów koniecznych. Pamiętajmy, że rezydencja wilanowska to około 90 ha przestrzeni parków i ogrodów historycznych, których część jest także rezerwatami przyrody – czyli mamy obowiązki związane z ochroną zabytków i ochroną przyrody. O tym, że udaje nam się te prace dobrze prowadzić i jest to dostrzegane pozytywnie przez naszą publiczność, świadczy frekwencja, która znacząco wzrosła w ciągu ostatnich lat, osiągając nawet wielkości dobrze ponad 2,5 miliona osób rocznie korzystających z oferty muzealnej. Mamy nadzieję, że tendencja utrzyma się w najbliższych latach. Pod jednym warunkiem oczywiście – że będziemy mogli dalej podejmować prace interwencyjne przy zasobach historycznych i przyrodniczych – mówi Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Więcej informacji o projekcie i jego efektach

Dekoracja freskowa w Sali Uczt w pałacu wilanowskim, fot. W. Holnicki

Projekt objął następujące działania:

1. Prace konserwatorsko-restauratorskie w Sali Uczt i przylegających do niej klatkach schodowych, Gabinecie o Trzech Oknach i Pokoju Cichym.

2. Wykonanie niezbędnego rozeznania warunków konserwatorsko-biologicznych oraz prac konserwatorsko-chemicznych wraz z oceną zagrożeń deterioracyjnych wybranych sal ekspozycyjnych.

3. Remont i konserwacja budynku Pompowni wraz z otoczeniem.

4. Modernizacja dachów skrzydła południowego pałacu w Wilanowie.

5. Remont dachów na budynku Kordegardy wraz z robotami termomodernizacyjnymi na poddaszu.

6. Konserwacja muru oporowego fosy od strony przedpola.

7. Udostępnienie zasobów historycznych i przyrodniczych osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

8. Trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów.

9. Innowacyjna metodyka rejestracji i integracji danych z różnych źródeł dla generowania dokumentacji 3D pałacu w Wilanowie.

10. Muzeum Otwarte – Wirtualne Muzeum.

11. Promocja.

12. Zarządzanie projektem.

13. Przygotowanie projektu.

Dekoracja freskowa na suficie Pokoju Cichego w pałacu wilanowskim, fot. W. Holnicki

14. Konserwacja pałacowej studni na dziedzińcu pałacowym.

15. Konserwacja i restauracja dzieł malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

16. Modernizacja dachu nad Belwederem.

17. Przebudowa istniejącej instalacji wody zimnej w zakresie przystosowania jej do obsługi przeciwpożarowej w budynku Figarni.

18. Przebudowa i adaptacja piwnic w zachodniej części Oranżerii dla potrzeb pracowni skanowania eksponatów muzealnych w 3D oraz na zaplecze dla pracowników Działu Ogrodowego.

19. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pracowni skanowania w 3D eksponatów muzealnych w piwnicach Oranżerii.

20. Obniżenie posadzki w Pokoju Cichym i w Gabinecie o Trzech Oknach wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

21. Wykonanie muzealnych kopii edukacyjnych do programu rekonstrukcji historycznej „Stan wojenny Króla Jana III w Wilanowie”.

22. Rozbudowa zintegrowanego systemu bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu – hot-spot na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

23. Zakup i wdrożenie nowoczesnej infrastruktury serwerowej – umożliwiającej podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług sieciowych oferowanych przez Muzeum.

24. Konserwacja i rekonstrukcja oraz wykonanie kopii dwóch waz z główkami łabędzi i węzłami.

25. Nieprzewidziane wydatki.

26. Oszczędności w projekcie.

Strona internetowa projektu

Film promocyjny na temat projektu

Dekoracja freskowa w Pokoju Cichym w pałacu w Wilanowie, fot. W. Holnicki

zdjęcia: W. Holnicki


1 Czyli pieniędzy europejskich podatników, o czym zawsze należy pamiętać, bo Unia Europejska nie ma „własnych” pieniędzy – przypis redaktora naczelnego Portalu Legitymistycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.