Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Wielomilionowe wsparcie polskiego dziedzictwa kulturowego

Wielomilionowe wsparcie polskiego dziedzictwa kulturowego

Ambasada Królestwa Norwegii

Ponad 310 milionów złotych jest już dostępnych na rewitalizację polskiego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. Nabór potrwa do 16 września br.

W Polsce prawie 63 000 budynków wpisano do krajowego rejestru zabytków, a 42% z nich wymaga renowacji i modernizacji. Program wspiera odbudowę, rewitalizację oraz zachowanie od zniszczenia zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego Polski oraz zapewnia ochronę dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Program wspiera w szczególności:

    rewitalizację, konserwację, renowację i adaptację na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem;

    budowę, rozbudowę, remonty i przebudowę instytucji kultury o znacznym potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu;

    konserwację zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych;

    rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizację zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury.

Szczegółowe informacje na temat naboru

Termin składania wniosków upływa 16 września 2013 roku.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.