Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Król Francji: przesłanie na święto św. Henryka II

Król Francji: przesłanie na święto św. Henryka II

Cercle Robert de Baudricourt

Komunikat Ludwika Burbońskiego z okazji wspomnienia św. Henryka (13 lipca)

13 lipca Kościół katolicki czci św. Henryka1. Poza myślami i życzeniami, które Księżna Maria Małgorzata i ja kierujemy do naszego trzeciego syna, święto to przypomina mi o królach, którzy nosili to imię znaczące historię Kapetyngów od XI wieku. Myślę zwłaszcza o wielkim Henryku IV, pierwszym monarsze z linii burbońskiej, ale również o tym, że w tym roku przypada dwusetna rocznica urodzin hrabiego Chambord, który powinien zostać Henrykiem V.

Niewielu książąt było tak źle zrozumianych, jak ten ostatni, i widziało swoją myśl podobnie zniekształconą. Jednak ponieważ Francja każdego dnia coraz bardziej się rozsypuje, a Francuzi są coraz częściej boleśnie doświadczani, widząc, że ich wolności każdego dnia są coraz bardziej wyszydzone, myśl tego króla odsłania się z całą swą siłą i oryginalnością. Hrabia Chambord odważnie i bezinteresownie odmówił „ukoronowania Rewolucji”. Dostrzegał już dokładnie szkodliwe skutki nowych instytucji opartych na prawie wypaczanym na korzyść zmiennych większości, dla których suwerenność nie jest już absolutem. Dla Henryka V był jeszcze czas, aby poprzez przywrócenie monarchii tradycyjnej nie uznawać fałszywych wartości, wywodzących się z ideologii, które prowadzą jedynie do śmierci i zniknięcia społeczeństwa. Biały sztandar był znakiem tego koniecznego zerwania. To niezbędne zerwanie, niewątpliwie mniej dostrzegalne w jego epoce, dziś jest bardziej aktualne. Dla Henryka V, idącego za wszystkimi królami Francji, funkcja królewska polegała przede wszystkim na misji przyczyniania się do dobra wspólnego, bez którego nie jest możliwa przyszłość. To wciąż jest prawdą.

Życzę wszystkim radosnego świętowania dnia św. Henryka.

Ludwik, Książę Andegaweński

spolszczył: Jacek Bartyzel


1 W Polsce, zgodnie z tradycyjnym kalendarzem liturgicznym Kościoła, święto św. Henryka II, cesarza rzymskiego, obchodzimy 15 lipca – przypis redakcji Portalu Legitymistycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.