Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Wesprzyj wydanie „Rządu wszechmogącego”

Wesprzyj wydanie „Rządu wszechmogącego”

Instytut Misesa

Dla zafascynowanych Marksem intelektualistów z lat czterdziestych powiązanie przez Misesa faszyzmu z marksistowskim socjalizmem było rzeczą szokującą, a jednocześnie utorowało drogę dla koncepcji stworzonej przez Arendt i Friedricha, wedle której „totalitaryzm” był wspólną cechą trzech wielkich etatyzmów XX wieku.

Murray Rothbard o książce Omnipotent Government

Choć czasy świetności dwudziestowiecznych totalitaryzmów szczęśliwie przeminęły, wciąż żywy pozostaje wspólny komponent ideologii komunistycznej, nazistowskiej i faszystowskiej – etatyzm. Dlatego jako Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa planujemy wydać po polsku dzieło Rząd wszechmogący Ludwiga von Misesa. Wydanie, po raz pierwszy w języku polskim, tej wyjątkowej pracy nie będzie możliwe bez Państwa wsparcia.

Ta niezwykła praca to pierwsza anglojęzyczna książka napisana przez patrona naszego Instytutu. Wybitny ekonomista daje się w niej poznać jako znawca historii XX-wiecznej Europy i przenikliwy myśliciel polityczny. Bezlitośnie obala fałszywe teorie dotyczące genezy i istoty totalitaryzmu faszystowskiego oraz demaskuje pokrewieństwo ideologii faszystowskiej z socjalizmem i innymi formami etatyzmu. Jak pisał M.N. Rothbard, Mises był jednym z pierwszych analityków (…) wskazujących na to, że nazizm i faszyzm były systemami totalitarnymi i kolektywistycznymi, a jako takie miały więcej wspólnego z komunizmem niż z wolnorynkowym kapitalizmem.

Książka Rząd wszechmogący, którą z Państwa pomocą mamy nadzieję już wkrótce wydać, nie straciła nic na swojej aktualności. W dobie rozwoju nowych nurtów marksizmu oraz powracającej debaty nad rolą rządu w gospodarce, chcemy, by głos Ludwiga von Misesa ponownie był słyszany – po raz pierwszy w naszym ojczystym języku.

Uważamy, że ta książka musi trafić do polskiego czytelnika, dlatego chcemy prosić Cię o wsparcie wydania.

Współuczestnicząc w wydaniu polskiej edycji książki Omnipotent Government, nie tylko wspierasz edukację na rzecz wolnego rynku i upowszechniasz dorobek Ludwiga von Misesa. Przekazując swój datek w ramach niniejszej akcji wydawniczej, możesz otrzymać upominek w postaci e-booka lub papierowego wydania tej książki, a nawet trafić na jej karty jako Mecenas Wydania.

Dzięki Twojej pomocy 360-stronicowa książka już niebawem może się ukazać w ramach serii wydawniczej Biblioteka Myśli Wolnościowej. Liczymy, że już wkrótce będziemy mogli powitać Cię w elitarnym gronie Mecenasów Wydania i podzielić się z Tobą doskonałą wiadomością.

Tą wiadomością będzie informacja o wydaniu po polsku książki Rząd Wszechmogący!

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.