Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Wystawa o kontaktach Gdańska epoki nowożytnej

Wystawa o kontaktach Gdańska epoki nowożytnej

Nauka w Polsce

Niemal 300 zabytków, które odkryto w czasie wykopalisk przeprowadzonych na terenie Gdańska, prezentowanych jest na ekspozycji „Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI wieku w świetle wykopalisk archeologicznych” w poznańskim Muzeum Archeologicznym.

Zabytkom towarzyszą wielkoformatowe plansze informacyjne oraz reprodukcje dzieł z końca epoki średniowiecza i renesansu.

Dzięki temu zabiegowi zwiedzający mogą przyjrzeć się zabytkom w ich naturalnym kontekście – kiedy były przedmiotami używanymi na co dzień, a nie jedynie ładnym artefaktom zamkniętym w muzealnych gablotach – czytamy w komunikacie muzealników.

Wystawę ubarwiają prezentacje multimedialne wprowadzające widza zarówno w świat hanzeatyckiego Gdańska, jak i przybliżające warsztat pracy archeologa.

Ekspozycja prezentuje Gdańsk w czasie jego tzw. Złotego Wieku, który nastał w XVI wieku. Wtedy miasto to stało się jednym z kluczowych elementów kształtującego się w Europie nowego ładu gospodarczego, a jego powrót do Polski umożliwił wszechstronny rozwój gospodarczy. Kluczowe znaczenie dla Gdańska miało położenie nad Wisłą i transport zboża z Polski. Flotylle statków transportowały do Holandii, Hiszpanii, Portugalii czy Italii: smołę, popiół, ołów, miedź, stal, płótno, skóry, wosk czy miód.

W XVI w. Gdańsk był największym i najbogatszym miastem Polski i jednocześnie jednym z największych miast w Europie. Jego udział w handlu bałtyckim stanowił wówczas około 30 proc. Ściągali tu kupcy, marynarze, ludzie nauki i sztuki z całej Europy – przekonują muzealnicy.

Do Gdańska importowano cenne towary luksusowe w postaci sukien, wina, śledzi solonych czy artykułów kolonialnych.

Szeroko zakrojone kontakty odwzorowane są w znaleziskach archeologicznych prezentowanych na wystawie. Naukowcy prowadzący badania w obrębie historycznej części miasta od lat odkrywają setki przedmiotów sprowadzonych do Gdańska z różnych stron Europy. Niemieckie naczynia kamionkowe, norymberskie świeczniki, flamandzkie torby czy angielskie buty to tylko kilka przykładów znalezisk, które zobaczyć można na prezentowanej ekspozycji.

Wystawę przygotowały Ewę Trawicka i Beata Ceynowa z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Kuratorami z ramienia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu są: Marta Sierant i Dorota Kurkowicz.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawę można zwiedzać od 9 stycznia do 16 marca w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu — Pałacu Górków przy ul. Wodnej 27.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.