Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Wettynów już nie ma, Romanowowie nie przejdą

Wettynów już nie ma, Romanowowie nie przejdą

„Gazeta Olsztyńska”

8 października 2013 roku na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Wołynia i Podola oraz Organizacji Monarchistów Polskich gościł w Olsztynie pan profesor Jacek Bartyzel, który wygłosił wykład Monarchia współcześnie. Podczas wizyty prelegent udzielił także obszernego wywiadu dziennikowi „Gazeta Olsztyńska”. Artykuł zatytułowany Wettynów już nie ma, Romanowowie nie przejdą, opublikowany został w wydaniu weekendowym z 12-13 października.

Autorem wywiadu, który znaleźć można w części płatnej witryny internetowej dziennika, jest pan Stanisław Brzozowski. W rozmowie z nim prof. Bartyzel przedstawił rozważania o możliwości restauracji monarchii, zaznaczając, że polskiego legitymizmu nie można wywodzić z zapisów Konstytucji 3 Maja. Obecnie nie ma też żadnej innej dynastii, o której można by z pewnością stwierdzić, że ma niezaprzeczalne prawa do polskiego tronu.

W opublikowanej rozmowie pojawiły się odniesienia do najstarszych europejskich Domów panujących oraz czołowych rodów polskiej arystokracji. Możliwe są bowiem trzy główne drogi odbudowy królestwa – zaproszenie do objęcia tronu przedstawiciela katolickiej dynastii, koronowanie osoby wywodzącej się ze starej polskiej szlachty lub powierzenie władzy charyzmatycznemu przywódcy, mężowi opatrznościowemu w czasie kryzysu.

W dalszej części wywiadu prof. Bartyzel podkreślił, że król, którego oczekujemy, powinien sprawować realną władzę, a nie rolę figuranta, który jest „gwarantem demokracji”. Należy zatem odrzucić zdegenerowany model monarchii zachodnioeuropejskiej.

Gość olsztyńskich konserwatystów nie ukrywał, że restauracja polskiej monarchii jest zadaniem niewątpliwie trudnym, „ale dopóki płomień nie zgasł, nie można go powstrzymywać. Aż stanie się pożarem, także w duszach”.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.