Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Nowa xiążka o Franciszku I (V)

Nowa xiążka o Franciszku I (V)

Dziedzictwo jakobitów

Nakładem wydawnictwa Antiche Porte ukazała się właśnie nowa xiążka przedstawiająca relacje między królem Anglii, Szkocji i Irlandii Franciszkiem I (xięciem Franciszkiem V z Modeny) a ministrem jego rządu Józefem Fornim. Autorem xiążki jest prawnuk Józefa Forniego, Karol Forni Niccolai Gamba, a jej tytuł to Il Duca e mio nonno (Xiążę i mój pradziadek).

Prezentacja xiążki, na której obecny był Jego Cesarska i Królewska Wysokość Marcin, arcyxiążę austriacki (jego rodzina używa nazwiska Austria-Este i należy do niej xiążęcy tron Modeny), odbyła się 25 lutego 2012 r. w ratuszu Modeny. Warto zaznaczyć, iż na owej uroczystości zjawił się także burmistrz Modeny, co jest szczególnie niezwykłe, bowiem władze lokalne bardzo rzadko wykazują zainteresowanie dziewiętnastowieczną, xiążęcą historią ich miasta.

tłumaczenie: Dawid Świonder, opracowanie: Adrian Nikiel

Na podstawie: Noel S. McFerran, New book on Francis I na jakobickiej liście dyskusyjnej.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.