Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Zamek Książ w Wałbrzychu zabytkiem zadbanym

Zamek Książ w Wałbrzychu zabytkiem zadbanym

Zamek Książ

Wałbrzyski zamek został nagrodzony w kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem. Prestiżową nagrodę w dorocznym konkursie przyznają wspólnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz generalny konserwator zabytków. W Centrum Prasowym w Warszawie odebrała ją 14 listopada 2022 roku prezes Książa, pani Anna Żabska.

W uzasadnieniu podpisanym przez generalnego konserwatora zabytków, pana dra Jarosława Sellina, możemy przeczytać:

Kategoria Specjalna – właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Nagroda dla Zamku Książ w Wałbrzychu, Sp. z o.o. za wieloletnią, kompleksową opiekę jednostki samorządu lokalnego nad zamkiem Książ – jednym z największych zespołów zamkowych w Polsce, zmierzającą do poprawy stanu obiektu, za systematycznie prowadzone prace badawcze, remontowe i konserwatorskie oraz podporządkowanie ruchu turystycznego wartościom zabytkowym obiektu.

Zamek Książ — studio@gdesz.com

Celem konkursu jest promocja postaw właściwej opieki nad zabytkami oraz propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

– To sukces całego naszego zespołu, a także naszych poprzedników, którzy pracowali w zamku Książ przez ostanie 10 lat – twierdzi prezes Anna Żabska, która kieruje Książem od 2017 roku.

W 2022 roku zgłoszono 100 zabytków, z których jury po ocenie formalnej zakwalifikowało do konkursu 88 obiektów z 12 województw. Laureatami w kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem zostały: kamienica modernistyczna przy Al. Tadeusza Kościuszki 14 w Częstochowie oraz zamek Książ w Wałbrzychu.

– Bardzo cieszy, że nagrodę specjalną otrzymał zamek Książ, który został przed laty odważnie przejęty przez lokalny samorząd. Od trzech dekad jest systematycznie remontowany, konserwowany i wzorowo zarządzany. Stanowi pod tym względem ważny przykład w regionie, ale i w całym kraju. Nie zagospodarujemy zabytków bez udziału samorządów, a zarządzany przez miejską spółkę Książ pokazuje, że obiekt można z sukcesem poddawać systematycznej konserwacji, promować miasto przy jego udziale oraz generować przychody kompensujące koszty utrzymania, pracowników, a nawet częściowo remontów i adaptacji – wyjaśnia wieloletnia wojewódzka konserwator zabytków, pani Barbara Nowak-Obelinda.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.