Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Zaproszenie do udziału w konferencji „Niemiecka myśl polityczna i prawna XX wieku”

Zaproszenie do udziału w konferencji „Niemiecka myśl polityczna i prawna XX wieku”

Studenckie Koło Naukowe „Prawo, Społeczeństwo, Kultura”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Niemiecka myśl polityczna i prawna XX wieku, która odbędzie się 7-8 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe „Prawo, Społeczeństwo, Kultura”. Tematyka referatów powinna oscylować wokół myśli politycznej i prawnej krajów niemieckich XX wieku – z tego względu zakres poszerzony zostaje również o dokonania przedstawicieli myśli austriackiej.

Dwudziestowieczne Niemcy, choć w świadomości potocznej kojarzone najsilniej z III Rzeszą, wydały na świat rozlicznych myślicieli najwyższej rangi, reprezentujących olbrzymie bogactwo politycznych orientacji. Pośród nich znajdujemy z jednej strony odnowiciela klasycznej teorii prawa naturalnego Leo Straussa, z drugiej zaś – rozwijających swą „teorię krytyczną” neomarksistów szkoły frankfurckiej: Maxa Horkheimera i Teodora Adorno; zarówno realistycznego decyzjonistę Carla Schmitta, jak i normatywistę prawnego Hansa Kelsena; rozprawiającego z pozycji etyki o demokratyczno-liberalnym konsensie Jürgena Habermasa i jego ucznia, wywodzącego się z tej samej tradycji konserwatywnego libertarianina Hansa-Hermanna Hoppego; radykałów konserwatywnej rewolucji: Moellera van den Brucka i Ernsta Jüngera oraz klasyków komunizmu i socjaldemokracji: Różę Luksemburg, Eduarda Bernsteina i Karla Kautskiego; wielkiego historiozofa Oswalda Spenglera i krytyka wszelkiej filozofii dziejów Karla Poppera; szermierzy klasycznego liberalizmu: Ludwiga von Misesa i Friedricha von Hayeka, i czołowego „socjalistę z katedry” Wernera Sombarta.

Powyżsi myśliciele, a także wielu innych, których można by tu wymienić, świadczą o niekwestionowanym dorobku myśli politycznej i prawnej krajów niemieckich w ubiegłym stuleciu. Celem konferencji jest poddanie ich spuścizny wszechstronnym badaniom filozoficznym, politologicznym, prawniczym, socjologicznym, historycznym czy też – jak choćby w przypadku Jüngera – literaturoznawczym. Jej tematyka jest więc adresowana do przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych – głównie studentów i doktorantów, niemniej jednak przewiduje się również panel ekspercki. Planowana jest również publikacja pokonferencyjna w formie elektronicznej.

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 6 marca 2016 r. Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować na adresy mailowe: weronika.ch.94@o2.pl, konferencja.naukowa@o2.pl.

Brak opłaty konferencyjnej.

Komitet organizacyjny:

dr Tomasz Scheffler – kierownik naukowy

Weronika Chwastyk – organizator

Tomasz Moliński – sekretarz

Zapraszamy na konferencję

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.