Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej

Zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej

ONR Podhale

Zima jest najtrudniejszym okresem dla dzikich zwierząt. Niskie temperatury, zamarznięta, przykryta śniegiem ziemia sprawiają, że trudno im zdobyć pożywienie i przetrwać do wiosny.

Nie inaczej jest i tego roku. Ataki siarczystego mrozu powodujące zlodowacenie zalegającego śniegu, utrudniają lub wręcz uniemożliwiają zwierzętom dostęp do pożywienia, a często i wody. W naszych warunkach geograficznych, aby nie dopuścić do nadmiernych strat w zwierzostanach, koniecznym stało się więc dokarmianie zwierzyny. Zaopatrując kilka razy w roku paśniki i lizawki w niezbędną karmę nie zapominają o tym również członkowie ONR Podhale.

W sobotę, 31 stycznia br. ONR Podhale Koło Witów zorganizowało na swoim terenie zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej. Zaopatrzywszy się w 8 worków siana, sól (20 kg) oraz karmę treściwą w postaci kukurydzy (50 kg) i pszenicy (30 kg) udaliśmy sie w okolice Polany Baligówka, gdzie podzieliliśmy zgromadzone zwierzęce smakołyki na kilka części. Tu ochoczo zaopatrujemy w nie wszystkie okoliczne paśniki i lizawki. Zważywszy, że dokarmianie zwierzyny leśnej jest naszą kilkumiesięczną inicjatywą, akcja przebiega bardzo sprawnie. W trosce o stworzenie zwierzynie żyjącej na wolności właściwych warunków bytowania z niecierpliwością oczekujemy na kolejne etapy naszej inicjatywy. Tak więc… do następnego razu! (baz)

 

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.