Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Złota epoka Jagiellonów

Złota epoka Jagiellonów

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zaprasza na wystawę wirtualną pt. Złota epoka Jagiellonów. Ekspozycję poświęcono dziedzictwu polskiego renesansu, uważanego za najwspanialszy okres rozwoju politycznego i kulturalnego Rzeczypospolitej. Jej celem jest spojrzenie przez pryzmat unikatowych zabytków rękopiśmiennych i drukowanych z XVI wieku na mit złotego wieku, który zakorzenił się w polskiej tradycji i kulturze.

Złota epoka Jagiellonów została przygotowana z okazji pięćsetlecia urodzin króla Zygmunta II Augusta. Skupia się na przybliżeniu czasów panowania dwóch ostatnich Jagiellonów, wykorzystując przede wszystkim zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Prócz tego prezentuje zabytki z czasów rodzenia się potęgi tej dynastii, artefakty kluczowe dla charakterystyki dwustu lat rządów Jagiellonów – aż do okresu schyłkowego, którego koniec wyznacza śmierć Zygmunta Augusta.

Złota epoka Jagiellonów

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.