Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Zły stan zdrowia króla Michała I

Zły stan zdrowia króla Michała I

Wiadomości z Bukaresztu

Niepokojące wiadomości docierają z Rumunii. W połowie marca 2016 roku biuro prasowe Jego Królewskiej Mości króla Michała I opublikowało raport potwierdzający wcześniejsze doniesienia o złym stanie dziewięćdziesięcioczteroletniego monarchy, poddani zaś gromadzili się na modlitwach w intencji jego powrotu do zdrowia. Już 1 i 2 marca w szwajcarskiej miejscowości Morges obradowała Rada Królewska, która w swojej deklaracji ujawniła, że władca cierpi na przewlekłą białaczkę i raka kolczystokomórkowego skóry oraz że przeszedł operację w klinice w Lozannie. Pomimo zakończonej sukcesem operacji król Michał podjął decyzję o wycofaniu się z życia publicznego. Obecnie przebywa pod opieką lekarzy w swojej prywatnej rezydencji.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym 1 marca monarchę przebywającego na rekonwalescencji ma reprezentować jego najstarsza córka, Jej Królewska Wysokość xiężniczka Małgorzata, która od grudnia 2007 r. nosi nieznany wcześniej w Rumunii tytuł strażniczki Korony Rumuńskiej, wspierana przez członków Rady. W skład tego gremium wchodzą: Jego Cesarska i Królewska Wysokość arcyxiążę Wawrzyniec, władca Modeny (od 1995 r. noszący także tytuł xięcia Belgii)1, Andrzej Popper, Adrian Vasiliu, Jonatan Eyal, Gwidon Pochelon, Andrzej Lindberg, Anneli Ute Gabanyi, Jan Łukasz Vlad, a także mąż królewny, Jego Królewska Wysokość xiążę Radu.

Poważne problemy zdrowotne Najjaśniejszego Pana nabierają dodatkowego znaczenia w kontekście kryzysu sukcesyjnego, jaki wiąże się z arbitralną i niezgodną z konstytucją z 1923 roku decyzją o odebraniu praw do tronu Rumunii niemieckim krewnym, xiążętom z dynastii Hohenzollern-Sigmaringen. Czy po śmierci Jego Królewskiej Mości Rumuni dochowają wierności prawowitemu następcy, Jego Wysokości xięciu Karolowi Fryderykowi, obecnie panującemu w Sigmaringen, czy też zaakceptują monarszą samowolę i opowiedzą się po stronie królewskiej córki, JKW xiężniczki Małgorzaty? Dramat rodziny może stać się tragedią państwa.

opracowanie: Igor Olech i Adrian Nikiel


1 Czyżby JCiKW xiążę Modeny, mający wspierać królewską córkę w roli strażniczki Korony i następczyni tronu, miał problemy z legitymizmem? Jeżeli panujący akceptują łamanie zasad sukcesji tronu, to niech może od razu zaakceptują republikę?! – przypis redaktora naczelnego Portalu Legitymistycznego

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.