Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Zmarł xiążę Ernest von Hohenberg

Zmarł xiążę Ernest von Hohenberg

Requiescat in pace

Jaśnie Oświecony xiążę Ernest Jerzy von Hohenberg zmarł 12 stycznia 2023 roku. Miał siedemdziesiąt osiem lat. Był ostatnim żyjącym wnukiem arcyxięcia Franciszka Ferdynanda i xiężnej Zofii von Hohenberg.

Urodzony 1 marca 1944 r. w Wiedniu, Ernest Jerzy Elemér Albert Józef Antoniusz Peregryn Rupert Maria von Hohenberg przyszedł na świat jako drugi syn xięcia Ernesta (1904–1954) i xiężnej Marii Teresy (1910–1985; z domu Wood). Jego bratem był xiążę Franciszek Ferdynand (1937–1978; poślubił Heidę Zechling).

Dziadkami Ernesta ze strony matki byli kapitan Jerzy Gerwazy Wood (1887–1958) i baronówna Róża Lónyay de Nagy-Lónya et Vásáros-Namény (1888–1971).

31 sierpnia 1973 r. xiążę Ernest wziął w Radmer ślub cywilny z Patrycją Anetą Caesar (ur. 1950), córką Artura M. Caesara i Selmy Anny Maguire. Ślub kościelny odbył się 2 września 1973 r. Jedyne dziecko xiążęcej pary, xiężniczka Ewa Anna Maria, urodziła się 1 grudnia 1974 r. w Grazu.

Również tę rodzinę dotknęła plaga rozwodów. Xiążę Ernest i xiężna Patrycja rozstali się w 1999 r. Ich córka w 2005 r. poślubiła Alexandra Geromellę – rozwód nastąpił w 2008 r. Z kolei w 2007 r. xiążę znalazł się w stanie faktycznej bigamii, żeniąc się z Małgorzatą Anną Ndisi (ur. 1959).

Od 1976 r. aż do śmierci xiążę mieszkał w zamku myśliwskim Radmer w Styrii.

28 stycznia 2023 r. w kościele w Artstetten odbędzie się nabożeństwo żałobne. Doczesne szczątki xięcia zostaną złożone w krypcie zamku Artstetten.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.