Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Zmarła dr Małgorzata Bartyzel

Zmarła dr Małgorzata Bartyzel

Requiescat in pace

23 lipca 2016 roku po ciężkiej chorobie zmarła dr Małgorzata Bartyzel, posłanka na Sejm V kadencji z okręgu łódzkiego, była prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, dziennikarka, wykładowca uniwersytecki.

Małgorzata Maria Bartyzel urodziła się w Łodzi 12 listopada 1955 roku. Córka Haliny i Teofila Fejów, wywodziła się z rodziny o tradycjach niepodległościowych, aktywnej w czasach II RP, podczas okupacji niemieckiej i w podziemiu antykomunistycznym. Już podczas nauki w liceum zaangażowała się w życie teatralne (Teatr Stu Krzeseł). W 1978 r. uzyskała dyplom magisterski na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie polonistyki. W 1991 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.

Od czasu studiów zaangażowana w działalność opozycyjną, współtworzyła Ruch Młodej Polski i działała w NSZZ „Solidarność”. Za działalność opozycyjną wielokrotnie represjonowana, m.in. w sierpniu 1980 r. została zatrzymana, a następnie była przetrzymywana w areszcie domowym, po wprowadzeniu stanu wojennego, od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1982 r., internowana. Po zwolnieniu kontynuowała działalność opozycyjną, kierowała podziemnym łódzkim Biurem Informacji Prasowej KKP NSZZ „Solidarność” (BIPS), współtworzyła wydawnictwa drugiego obiegu. W 1989 r. była współzałożycielką Klubu Konserwatywnego w Łodzi.

śp. Małgorzata Bartyzel

Po roku 1989 pracowała m.in. w „Dzienniku Łódzkim”, była zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Aspekt Polski” i redaktorem pisma „Nowy Świat”. W latach 1998-2002 zajmowała stanowisko prorektora Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania. W 2002 była pełnomocnikiem ds. kultury w zespole doradców prezydenta Łodzi, a w 2003 r. pełniła obowiązki dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Następnie kierowała Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wilanów. W latach 2003-2005 wykładała w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

W latach 1998-2002, jako radna rady miejskiej Łodzi, zasiadała m.in. w komisji kultury i komisji edukacji. Była członkinią Przymierza Prawicy, a następnie – w latach 2002-2007 – Prawa i Sprawiedliwości. Podczas prac nad projektem zmiany Konstytucji wchodziła w skład sejmowej komisji nadzwyczajnej. Od 2007 r. należała do Prawicy Rzeczypospolitej. W tym samym roku bezskutecznie ubiegała się o mandat senatora.

Od 1991 r. działała w Katolickim Stowarzyszeniu Dziennikarzy. W latach 1992-2000 kierowała oddziałem łódzkim i zasiadała w zarządzie głównym, od 2001 r. pełniła zaś funkcję prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia. Działała również w Związku Artystów Scen Polskich – zasiadała w jego radzie artystyczno-programowej i zarządzie, przewodniczyła sekcji krytyków teatralnych. W latach 1999-2003 była sekretarzem Rady Programowej Radia Łódź. Od 2001 r. należała do Konferencji Mediów Polskich. W 2002 r. została powołana w skład Rady Konsultacyjnej ds. Mediów przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej.

3 maja 2008 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian w Polsce, a także za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, została odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2002 r. uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Autorka opublikowanej w 2005 r. książki „Sztuka i Naród” w Wielkim Teatrze Świata. Dramat i teatr w programie pisma i środowiska „Sztuki i Narodu” 1942-1944.

Mężowi dr Małgorzaty Bartyzel, Panu profesorowi Jackowi Bartyzelowi, wyrazy współczucia i modlitewnej pamięci składają

władze Organizacji Monarchistów Polskich

redakcja Portalu Legitymistycznego

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.