Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Zmiany w rodzinie cesarskiej

Zmiany w rodzinie cesarskiej

Wiadomość z Tokio

Rząd japoński rozważa nadanie nowego tytułu honorowego tym członkiniom rodziny cesarskiej, które po małżeństwie morganatycznym utraciły lub w przyszłości mogłyby utracić dotychczasowy status dynastyczny – dzięki temu będą mogły wypełniać obowiązki publiczne. Narastają bowiem obawy, że grono osób należących do domu panującego będzie się zmniejszać, co spowoduje, że coraz mniej dynastów będzie pełnić przypisane im funkcje w życiu państwa.

Zgodnie z Prawem Domu Cesarskiego z 1947 roku tron mogą objąć tylko mężczyźni z linii męskiej rodu. Kobiety po ślubie z mężczyzną niższego stanu muszą opuścić rodzinę cesarską. Plan, który ma dać honorowe kōjo pozostającym w związku morganatycznym, umożliwi im zachowanie przynależności do rodziny panującej. Stworzenie nowego tytułu może być łatwiejsze do zaakceptowania przez konserwatywną część społeczeństwa, która jest przeciwna dopuszczaniu płci pięknej do tronu oraz pozostawaniu zamężnych kobiet w domu cesarskim. Zamiast zmiany Prawa Domu Cesarskiego rozważane jest zatem przyjęcie specjalnej ustawy. Władze Japonii stoją również w obliczu pilnej potrzeby podjęcia decyzji, jak zapewnić stabilną sukcesję cesarską. Obecnie tron mogą dziedziczyć trzej mężczyźni: Ich Cesarskie Wysokości xiążę następca tronu Akishino (ur. 30 listopada 1965 r.), jego czternastoletni syn, xiążę Hisahito, i osiemdziesięcioczteroletni stryj cesarza, xiążę Hitachi.

Nowe tytuły otrzymają: JCW xiężniczka Toshi, córka cesarza Naruhito i cesarzowej Masako, a także córki xięcia Akishino – ICW xiężniczka Mako i xiężniczka Kako. W ostatnich latach rodzinę cesarską opuściły: pani Sayako Kuroda, młodsza siostra cesarza (15 listopada 2005 r. wyszła za mąż za Yoshikiego Kurodę, urzędnika, przyjaciela z czasów dzieciństwa xięcia Fumihito, obecnego xięcia Akishino) oraz pani Ayako Moriya (29 października 2018 r. poślubiła Keia Moriyę). One również zostaną objęte nowym prawem.

opracowanie: Przemysław Olszewski

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.