Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Oświadczenie króla Serbii w sprawie zwrotu skonfiskowanej własności

Oświadczenie króla Serbii w sprawie zwrotu skonfiskowanej własności

Wiadomość z Belgradu

26 grudnia 2018 roku Jego Królewska Mość król Serbii Alexander II wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że w imieniu wszystkich ludzi, których mienie zostało nielegalnie skonfiskowane, jak również w imieniu własnej rodziny, domaga się sprawiedliwości. Przypominając, jak wiele krzywd Serbowie już wycierpieli, Najjaśniejszy Pan odwołuje się jednak do pojęć, które współcześnie mają przede wszystkim moc ideologicznych zaklęć, i stwierdza, że własność jest jednym z najbardziej podstawowych praw człowieka i podstawą wszystkich demokracyj oraz krajów cywilizowanych. Historyczne doświadczenie pozostaje w sprzeczności z opinią władcy, gdyż własność jest zwykle pierwszą ofiarą nowych reżimów demokratycznych, później zaś, po ich ustabilizowaniu, podlega przynajmniej częściowej konfiskacie w formie zalegalizowanej grabieży – nadmiernych i marnowanych przez aparat urzędniczy podatków. Prawa człowieka? Cóż, to tylko fikcja, która ma zastąpić Prawo Boże, nieustannie rozszerzany katalog roszczeń do wygodnego życia na cudzy koszt.

W dalszej części oświadczenia monarcha słusznie zauważa, że tytuły własności nie mogą być traktowane według podwójnych standardów ze względu na datę nabycia majątku. Dlatego wszelkie kwestie dotyczące skradzionej własności trzeba rozwiązać jak najszybciej. Najjaśniejszy Pan wspomina, że prywatną własnością jego dziadka, króla Alexandra I, były m.in.: pałace w Dedinje – Królewski i Biały – a także skrytka numer 555 w Narodowym Banku Serbii.

Na koniec król podkreśla raz jeszcze, że występuje w imieniu wielu rodzin, które domagają się sprawiedliwości i zwrotu własności, dlatego kwestia reprywatyzacji powinna zostać jak najszybciej rozstrzygnięta.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.