Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Żywe dziedzictwo — tradycje od pokoleń

Żywe dziedzictwo — tradycje od pokoleń

Narodowy Instytut Dziedzictwa

W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa będziemy obchodzić pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. To już 31. edycja. Odbędzie się jak zawsze w drugi i trzeci weekend września.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, którego idea narodziła się w 1985 roku w Granadzie. Polska jest jednym z pięćdziesięciu krajów biorącym udział w akcji, a dołączyła do niej w 1993 roku. Myślą przewodnią święta jest angażowanie europejskiej społeczności w opiekę nad dziedzictwem kulturowym i prezentowanie jego różnorodności.

„Żywe dziedzictwo — tradycje od pokoleń”

Tegoroczne hasło, wskazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związane jest z jubileuszem dwudziestolecia uchwalenia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także dziesięcioleciem Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie są jednym z najistotniejszych elementów dziedzictwa kulturowego każdej społeczności. To właśnie one je spajają. Podzielane wartości i idee, otaczane szacunkiem postaci historyczne czy legendarne, przekazywane opowieści, sposoby wyrażania się i zachowania gwarantują trwanie więzi społecznej. Podobnie przekazywane z dziada pradziada umiejętności i wiedza, muzyka, zwyczaje i obrzędy świąteczne, praktyki związane z naturą czy tradycyjne zachowania dnia codziennego sprawiają, że społeczność żyje i trwa. Chociaż te przejawy dziedzictwa najczęściej kojarzymy z kulturą ludową i regionalną, nie możemy zapomnieć o bogactwie dziedzictwa niematerialnego mieszkańców miast czy różnych grup etnicznych, religijnych i narodowych zamieszkujących nasz kraj. Żywe dziedzictwo to także umiejętności, dzięki którym otaczające nas zabytki cieszą kunsztem wykonania.

Przekazywane od pokoleń, twórczo odnawiane przez kolejnych spadkobierców żywe dziedzictwo to fascynujące źródło inspiracji i tożsamości, z którego będziemy czerpać podczas tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Narodowy Instytut Dziedzictwa już dziś prowadzi przygotowania do tegorocznej, 31. edycji tego największego wydarzenia kulturalnego w Europie. Tradycyjnie już w całej Polsce dzięki zaangażowaniu setek osób – koordynatorów lokalnych, instytucji i wolontariuszy – przez dwa wrześniowe weekendy będziemy mogli odkrywać na nowo niematerialne dziedzictwo kulturowe naszego kraju – mówi dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Niematerialne dziedzictwo wymaga ochrony

Żywe dziedzictwo ze względu na swoją specyfikę potrzebuje specjalnej ochrony. Dlatego w październiku 2003 roku podczas 32. sesji Konferencji Generalnej UNESCO został przyjęty dokument definiujący niematerialne dziedzictwo kulturowe.

W rozumieniu Konwencji UNESCO dziedzictwo niematerialne obejmuje: tradycje i przekazy ustne, w tym język, sztuki widowiskowe, wiedzę i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata, umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym oraz zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne. Na listy międzynarodowe mogą być wpisane tylko takie elementy dziedzictwa, które już znajdują się w rejestrze krajowym. W Polsce powstał on 10 lat temu.

Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego to spis przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski. Obecnie znajdują się na niej 64 wpisy. Prowadzi ją minister kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Weź udział w EDD 2023 i przygotuj wydarzenie związane z historią i zabytkami twojego miejsca

Europejskie Dni Dziedzictwa to największe wydarzenie kulturalno-edukacyjne starego kontynentu. W ubiegłym roku w Europie odbyło się aż 50 000 wydarzeń, z czego ponad 1200 w Polsce. Przez dwa wrześniowe weekendy na terenie kraju ponad 200 000 osób wzięło udział w licznych spotkaniach, prelekcjach i warsztatach, poznając historię i kulturę – zarówno narodową, jak i regionalną. Nie zabrakło wystaw, koncertów, spacerów, festynów i wielu innych ciekawych wydarzeń.

Europejskie Dni Dziedzictwa cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ jest to formuła, w której każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od zainteresowań czy wieku. Jest to możliwe dzięki wyjątkowemu gronu organizatorów, w którym są zarówno duże muzea, jak i lokalne ośrodki kultury. Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa również nowe podmioty kulturalne. Szczególnie biblioteki, domy kultury czy organizacje pozarządowe, którym bliska jest troska o nasze wspólne dziedzictwo – mówi dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Więcej informacji na temat udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa można znaleźć na stronie NID.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.